Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

IMG 3398
14 mei

Eerste cliëntenpanel wijkverpleging een succes

Wat vinden cliënten en hun mantelzorgers van de dienstverlening van de wijkverpleging en andere diensten aan huis van AxionContinu? Om dat te weten te komen organiseert AxionContinu twee keer per jaar een cliëntenpanel voor thuiswonende cliënten en/of hun mantelzorgers. De eerste was eind april. “We gebruiken wel vragenlijsten, maar die zijn heel algemeen. In een gesprek kun je doorvragen en op de inhoud ingaan. Dan kom je veel meer te weten,” zegt Yasmina Lemdaghri, adviseur beleid en kwaliteit.

In het eerste panel zaten 7 cliënten en mantelzorgers, onder wie een lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de informatie die cliënten krijgen, wat de ervaringen zijn met medewerkers die niet vaste in dienst zijn, de planning en hoe zij denken over alternatieve vormen van zorg zoals de inzet van digitale hulpmiddelen.

Rustig en deskundig

“De cliënten geven aan heel positief te zijn over de dienstverlening. Zij vertelden dat medewerkers heel rustig overkomen, dat zij deskundig zijn en ook actief stilstaan bij wat mantelzorgers nodig hebben.” zegt Yasmina.
Wel waren er wat opmerkingen over de inzet van uitzendkrachten, op momenten dat er onvoldoende vaste medewerkers beschikbaar zijn. Cliënten vinden het geen probleem als er externen worden ingezet, zij snappen dat het soms niet anders kan. Ze willen het wel graag van tevoren even weten. Yasmina: “Een mevrouw vertelde dat er ineens een onbekende meneer in haar woonkamer stond. Dat kan onveilig voelen.”
Cliënten vinden verder dat de medewerkers hun gezondheid goed in de gaten houden en alert reageren als dat nodig is. Zij vragen zich af of dat ook zo blijft als er veel uitzendkrachten werken.
En de inzet van digitale hulpmiddelen? Als het passend is, hoeft dat geen probleem te zijn.

Verbeteringen

AxionContinu gebruikt de uitkomsten van het cliëntenpanel om verbeteringen door te voeren. Yasmina: “We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat medewerkers van de uitzendpool herkenbaar zijn. En of we misschien de cliënt moeten bellen als er een uitzendkracht komt. En natuurlijk moeten we er altijd voor zorgen dat de gezondheid van de cliënt goed in de gaten wordt gehouden.”
In het najaar is het tweede cliëntenpanel.