Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Prezo keurmerk Demeter behaald 2024 website
03 mei

Academisch hospice Demeter trots op behouden PREZO keurmerk

‘Bevlogen medewerkers en goede, persoonsgerichte zorg vanuit een multidisciplinair team.’ Dat was een belangrijke conclusie uit het auditonderzoek om het PREZO keurmerk van Demeter te behalen. Wilma Kleijer, manager van Academisch hospice Demeter is trots dat ze het keurmerk voor de komende drie jaar behouden.

‘Met ons team van 25 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers zetten wij ons iedere dag in om goede zorg te geven. En dat lukt. Ook na een bewogen tijd waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden en het hospice in 2022 gefuseerd is met zorgorganisatie AxionContinu.’

Complimenten voor aandacht voor vrijwilligers

Het auditteam is onder de indruk van de aandacht voor de grote bevlogen groep vrijwilligers: ‘Zowel aandacht voor het persoonlijk welzijn als in de vorm van goede scholing en ondersteuning.’ Ook bevestigden ze dat medewerkers terecht trots zijn op de expertise en de inzet op onderwijs en onderzoek. Volgens de auditors maken deze twee elementen Hospice Demeter tot een bijzondere plek.

Meer aansluiting binnen AxionContinu

Wilma geeft aan dat het een uitdaging is om de verdere aansluiting bij AxionContinu vorm te geven en te kijken naar de rol van Hospice Demeter. ‘En dan met name hoe de expertise op het gebied van palliatieve en palliatief terminale zorg breder in de organisatie, en in de regio, in te zetten.’ Daarnaast is er ruimte voor verbetering als het gaat om continu leren en verbeteren.

Over het PREZO keurmerk Hospicezorg

PREZO Hospicezorg is een kwaliteitsmodel, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft hospices handvatten hoe het kán. Centraal binnen PREZO Hospicezorg staat de wereld van de patiënt en diens naasten. Hoe beleven zij hun situatie fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel? Welke specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase? En welke waarden zijn voor hen belangrijk?

Bordje Prezo keurmerk

Reacties die auditteam optekende tijdens gesprekken op de auditdag

‘In een gesprek met de naaste van een patiënt gaf deze aan dat zij thuis altijd alle zorg van haar man had geregeld en het nu helemaal los kon laten en weer gewoon partner kon zijn in plaats van verzorger. Zij gaf aan zoveel vertrouwen in het team te hebben dat dit ook goed voelde.’

‘Bij de proactieve zorgplanning kwam in het gesprek naar voren dat de cliënt voelde dat hij achteruitging en hij dit goed kon bespreken met de artsen en het team.’

De vaste geestelijk verzorger werkt samen met een beeldend begeleider. ‘Zo hoorde het auditteam een mooi voorbeeld van een patiënt met wie een poëziealbum ingevuld is voor haar kleindochters. Voor deze patiënt markeerde dit het einde van haar leven omdat dit het laatste was wat zij zou achterlaten.’