Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Demeter Hospice
24 nov.

Fusie Academisch Hospice Demeter en AxionContinu is een feit

Het Academisch Hospice Demeter in De Bilt fuseert per 1 januari 2022 met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht, dat hebben de Raden van Bestuur van beide partijen op 19 november 2021 besloten. Door deze verregaande samenwerking kunnen zorgprofessionals en zorgpartners in de regio makkelijker beschikken over een hoogspecialistisch palliatief netwerk, waardoor expertise en kennis op dit gebied beter toegankelijk wordt.

Regionaal palliatief netwerk

Het regionaal palliatief netwerk richt zich met name op de meer complexe zorgvraag in de laatste levensfase en op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg. Voor cliënten betekent dit dat goede palliatieve zorg zich niet alleen tot de hospices beperkt maar breder in de regio ingezet kan worden, ongeacht de plaats waar een cliënt verblijft, of dat nu thuis is, in een verpleeghuis of een hospice.

Goede samenwerking in laatste levensfase

Zeker nu mensen langer thuis blijven wonen en doorgaans het liefst ook thuis willen sterven, is het belangrijk dat een goede samenwerking plaatsvindt van zorgverleners rondom deze laatste fase van het leven en er een toegankelijke ontmoetingsplek is waar kennis kan worden uitgewisseld.

Meerwaarde voor de regio

Met name de bundeling van specifieke palliatieve expertise en wetenschappelijke onderzoek van het Academisch Hospice Demeter, samen met de omvang en het brede palet aan kennis voor ouderen met complexe aandoeningen van AxionContinu, maakt de fusie tot grote meerwaarde voor de regio.

Bestuurders blij met fusie

"Deze samenwerking is een prachtige kans om wat wij in Demeter leren naar buiten te brengen en zo de palliatieve zorg thuis te verbeteren en voor veel meer mensen beschikbaar te maken. Dat is ook de ambitie van Demeter."
- Toosje Valkenburg (Demeter)
"Demeter heeft veel expertise op het gebied van de palliatieve zorg. Ze zijn één van de grondleggers van de hospicezorg in Nederland. Daarom zijn wij ook trots op de toetreding van Demeter tot AxionContinu. Met elkaars kennis en expertise versterken we elkaar en kunnen we de zorg voor mensen in de laatste levensfase naar een nog hoger niveau brengen"
- Martin den Hartog (AxionContinu)