Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Voorveldse Hof - Locatie - Exterieur Vijver

Voorzieningen en activiteiten Voorveldse Hof

Activiteiten
Een zinvolle tijdbesteding is onderdeel van het woonklimaat en varieert van individuele activiteiten tot activiteiten in (kleiner of groter) groepsverband. Daarnaast worden er gezellige avonden en uitstapjes georganiseerd. Hierbij zijn familieleden en vrijwilligers regelmatig behulpzaam.

Vrijwilligers

In Voorveldse Hof is een aantal vrijwilligers actief. Zij nemen binnen het woonzorgcentrum en in het leven van de bewoners een belangrijke plaats in. Enerzijds brengen zij het leven van buiten Voorveldse Hof nadrukkelijk mee naar binnen, anderzijds kunnen zij ondersteunen bij de vormgeving van het woonklimaat. Ook ‘s avonds zijn er vrijwilligers die door hun aanwezigheid gezelligheid bieden aan de bewoners.Bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten die in het woonzorgcentrum voor de bewoners worden georganiseerd, is de hulp van vrijwilligers vaak onmisbaar.

Pedicure en kapper

De uiterlijke verzorging vinden wij belangrijk. Binnen Voorveldse Hof wordt daarom de nodige aandacht besteed aan haarverzorging en verdere uiterlijke verzorging. Voor de voet- en nagelverzorging kan er een beroep worden gedaan op de pedicure. Alleen in geval van een medische indicatie vallen de hieraan verbonden kosten, na verwijzing door de specialist ouderengeneeskunde, onder de Wlz. Er komt regelmatig een kapper aan huis waar bewoners gebruik van kunnen maken. De kosten voor de kapper komen voor rekening van de bewoner zelf. Indien u gebruik wenst te maken van een andere pedicure of kapper dan waar wij werkafspraken mee hebben gemaakt, dan is dat mogelijk. Verwacht wordt dat deze pedicure of kapper bij de afdelingsmanager informeert naar de werkafspraken die gelden binnen het woonzorgcentrum. Als deze werkafspraken niet worden opgevolgd kan de afdelingsmanager besluiten dat de verzorging door deze persoon niet meer wenselijk is binnen het woonzorgcentrum.

Informatie voor bewoner en familie

Informatie aan familieleden wordt verspreid via Familienet, nieuwsbrieven en persoonlijke brieven aan de vertegenwoordiger(s) van de bewoner. Daarnaast ontvangen de contactpersonen van de bewoners twee keer per jaar het blad ContACt, het magazine van AxionContinu.Wij gaan ervanuit, dat de vertegenwoordiger de overige familieleden op de hoogte brengt van de inhoud. Algemene aankondigingen van bijvoorbeeld uitstapjes worden ook opgehangen op de woning en op het informatiebord in de lift.

Familienet

Voorveldse Hof maakt gebruik van Familienet, een soort afgeschermd Facebook. Familie en medewerkers kunnen via Familienet met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Elke bewoner heeft een persoonlijke, beveiligde Familienet-pagina. De verzorgers die betrokken zijn bij bewoners kunnen berichten plaatsen, familie kan dat ook.Ook foto’s kunnen via Familienet worden uitgewisseld. Op een afgeschermd deel kan familie onderling informatie uitwisselen. Familienet is een aanvulling en komt niet in de plaats van bijvoorbeeld (familie-)overleggen.HuiskameroverlegVolgens een jaarlijkse planning worden er huiskameroverleggen georganiseerd. Tijdens het huiskameroverleg wordt informatie gegeven over ontwikkelingen en gesproken over hoe het woonklimaat wordt vormgegeven. Dist kan dus per woning verschillen, passend bij de woongroep.Ook kan een thema worden gekozen waar dieper op in wordt gegaan of waarvoor een gast(-spreker) kan worden uitgenodigd.

Doorsturen post

Soms gebeurt het dat bewoners de post die zij ontvangen niet meer zelf kunnen lezen,bijvoorbeeld omdat zij slecht zien of (zijn gaan) dementeren. Het kan gaan om bankafschriften, catalogi van postorderbedrijven en dergelijke. Deze externe post sturen wij niet door naar de eerste contactpersoon, maar wordt wel bewaard op de locatie. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk, maar wij kunnen er niet voor instaan dat alle poststukken worden bewaard.Wil de eerste contactpersoon deze post thuis ontvangen, dan is gebruik maken van een betaalde doorzendservice van bedrijven als PostNL een mogelijkheid. Uiteraard worden brieven en dergelijke van AxionContinu zelf, wel naar de eerste contactpersoon gestuurd.