Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Voorhoeve Locatie Exterieur vooraanzicht

Voorzieningen en activiteiten Voorhoeve

De maaltijden
Binnen Voorhoeve wordt veel aandacht geschonken aan eten en drinken. Ontbijt, broodmaaltijd, warme maaltijd en koffie en thee worden samen bereid. Op iedere afdeling wordt gezamenlijk in de huiskamer gegeten en gekookt.
Familieleden kunnen incidenteel tijdens de warme maaltijd mee-eten op de woning. Tijdig doorgegeven aan de medewerkers van de woning is noodzakelijk. Daarnaast is het mogelijk om een ‘kleine lunch’ in het Theehuis te gebruiken.

Het koffiedrinken
Het Theehuis is een multifunctionele ruimte voor gebruik door bewoners, familieleden en medewerkers. In het Theehuis is koffie en thee te verkrijgen. Bewoners krijgen uiteraard hun koffie en thee gratis, bezoek dient te betalen voor drankjes en versnaperingen.
Tussen 11.30 en 16.00 uur kunt u vanaf de menukaart diverse broodjes, snacks, hartig en zoet e.d. bestellen.
Het Theehuis is op zaterdag vanaf 12.00 uur geopend in verband met de kerkdienst op zaterdagochtend.

Activiteiten
De medewerkers Welzijn proberen u zoveel mogelijk een zinvolle tijdsbesteding te bieden. Wat een bewoner zinvol vindt, is natuurlijk per persoon verschillend. Een bewoner kan behoefte hebben aan activerende of juist ontspannende activiteiten. Om zoveel mogelijk aan de verschillende wensen en behoeften tegemoet te komen, worden er uiteenlopende activiteiten aangeboden, variërend van individuele activiteiten tot activiteiten in (kleiner of groter) groepsverband.

Activiteitenkalender
Uitnodigingen voor gezellige activiteiten worden op Familienet geplaatst en zijn op diverse plaatsen in huis zichtbaar opgehangen, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Ook in elke huiskamer op de afdeling is informatie te lezen over de activiteiten voor bewoners.

Vrijwilligers

In Voorhoeve is een groot aantal vrijwilligers actief. Zij nemen in de organisatie en in het leven van de bewoners een belangrijke plaats in. Enerzijds brengen zij het leven van buiten Voorhoeve nadrukkelijk mee naar binnen, anderzijds kunnen zij die dingen doen, waar de zorgmedewerkers te weinig aan toe komen: rustig koffiedrinken met de bewoners, de tijd nemen voor een gesprekje of een spelletje, een eindje wandelen, begeleiden bij het naar de kerk gaan in of buiten het woonzorgcentrum.
Bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten voor de bewoners die in het woonzorgcentrum worden georganiseerd, is de hulp van vrijwilligers onmisbaar (zoals bij een centrale avondactiviteit of een uitstapje). In Voorhoeve is een coördinator vrijwilligers aanwezig.

Kapper

Er is een kapsalon in Voorhoeve, waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De kapsalon is een keer per week geopend. De kosten voor de kapper komen voor rekening van de bewoner.

De post

Uw post en krant worden dagelijks bezorgd. Als u enkele dagen afwezig bent, kan uw post op uw verzoek verzameld en bewaard worden bij de receptie.
U kunt uw uitgaande post afgeven bij de receptie. U moet zelf zorgen voor voldoende frankering.

Doorsturen post

Soms gebeurt het dat bewoners de post die zij ontvangen niet meer zelf kunnen lezen, bijvoorbeeld omdat zij slecht zien of (zijn gaan) dementeren. Het kan gaan om bankafschriften, catalogi van postorderbedrijven en dergelijke. Deze externe post sturen wij niet door naar de eerste contactpersoon. Deze post wordt wel bewaard op de locatie. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk, maar wij kunnen er niet voor instaan dat alle poststukken worden bewaard. Wil de eerste contactpersoon deze post thuis ontvangen, dan is gebruik maken van een betaalde doorzendservice van bedrijven als PostNL een mogelijkheid.
Uiteraard worden brieven en dergelijke van AxionContinu zelf, wel naar de eerste contactpersoon gestuurd.

Taxi / rolstoeltaxi

U kunt hiervoor zelf bellen, maar de receptie kan ook een taxi voor u bestellen.

De receptie

De receptie is geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 15.30 uur. Het woonzorgcentrum is ook ’s avonds en ’s nachts telefonisch bereikbaar. U wordt dan te woord gestaan door de dienstdoende avond- of nachtverpleegkundige.

Parkeren

Voorhoeve heeft een eigen parkeerterrein.

Informatie voor bewoner en familie

Informatie aan familieleden wordt verspreid via een persoonlijke brief aan de vertegenwoordiger(s) van de bewoner. Daarnaast ontvangen bewoners of hun vertegenwoordigers twee keer per jaar ContACt, het magazine van AxionContinu.

Familienet
Voorhoeve maakt gebruik van Familienet, een soort afgeschermd Facebook. Bewoners, familie en medewerkers kunnen via Familienet met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Elke bewoner heeft een persoonlijke, beveiligde Familienet-pagina.
De verzorgers die betrokken zijn bij bewoners kunnen berichten plaatsen, familie kan dat ook. Ook foto’s kunnen via Familienet worden uitgewisseld. Op een afgeschermde deel kan familie onderling informatie uitwisselen. Familienet is een aanvulling en komt niet in de plaats van bijvoorbeeld (familie)-overleggen.