Hulp bij dementie

Hulp voor thuiswonende ouderen en mantelzorgers bij geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang

Het Mobiel Geriatrisch Team (MGT)
Het Mobiel Geriatrisch Team biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers die problemen ervaren door geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang.
Ook kan het Mobiel Geriatrisch Team een rol spelen bij de diagnostiek, wanneer het bijvoorbeeld nog onduidelijk is wat de oorzaak van de achteruitgang is of als er sprake is van onbegrepen gedrag.
Het team bestaat uit een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een GZ- psycholoog, zo nodig aangevuld met andere deskundigen, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist.

Bij de inzet van het Mobiel Geriatrisch Team staat uw wens centraal. Het hoofddoel is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om uw zelfredzaamheid, woonplezier, zinvolle bezigheden, bij u passende sociale contacten en mentaal welbevinden van u en van uw mantelzorger te vergroten of te behouden. In overleg met u wordt bepaald waar hulp noodzakelijk en wenselijk is, en door wie dat geboden kan worden.

AxionContinu is aangesloten bij Ketenzorg dementie Utrecht Stad en Lekstroom.

De specialist ouderengeneeskunde en psycholoog
De specialist ouderengeneeskunde en psycholoog zijn gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen, vaak met een of meerdere (chronische) aandoeningen. Zij hebben kennis en ervaring op het terrein van diagnostiek en behandeling. De specialist ouderengeneeskunde komt bij u thuis, brengt uw situatie breed in kaart en maakt op basis daarvan samen met u een behandeladvies- en behandelplan en koppelt hierover terug met de huisarts. Op indicatie kan ook de psycholoog of de casemanager als eerste bij u aankomen.

De psycholoog kan aanvullend onderzoek doen en/of een behandeling bieden (denk aan bijvoorbeeld stemmingsproblemen). Als er sprake is van cognitieve problemen, dan is de casemanager uw eerste aanspreekpunt en kunnen specialist ouderen geneeskunde en psycholoog ook hun expertise inbrengen op het moment dat dit meerwaarde heeft omdat er wekelijks multidisciplinair overleg is met de casemanager, specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog.

De inzet van de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet en valt onder het eigen risico.

De Casemanager
Meestal start de casemanager na het onderzoek door de specialist ouderengeneeskunde of de geheugenpoli. Vanaf dat moment is de casemanager uw eerste aanspreekpunt en zij bespreekt regelmatig met u en uw naaste hoe de situatie is en zoekt met u naar mogelijkheden om thuis zo prettig mogelijk uw leven te leiden (trajectbegeleiding).

De kennismaking vindt bij u thuis plaats waar u samen de knelpunten en behoeften, in aanvulling op hetgeen al is gedaan, in kaart brengt. De casemanager overlegt met het Mobiel Geriatrisch Team over deze bevindingen en maakt een behandelplan of vult dit aan. De casemanager onderhoudt contact met u en biedt begeleiding en ondersteuning, zowel voor u als voor direct betrokkenen uit uw omgeving. Ook kan de casemanager een aantal praktische zaken regelen, zoals helpen bij de aanvraag van een indicatie voor bijvoorbeeld dagopvang, dagbehandeling, individuele begeleiding of opname in een woonzorginstelling.

Zij werken onafhankelijk en kunnen u daardoor over alle mogelijkheden informeren binnen uw regio.

De casemanager wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

De Huisarts
Zolang u thuis woont, is uw huisarts medisch eindverantwoordelijk. Via de huisarts kan u een verwijzing krijgen voor het MGT.
De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en casemanager hebben een goede relatie met uw huisarts en stemmen bevindingen en plannen af met de huisarts.

Wanneer kunt u bij het MGT terecht?

  • Bij een ‘niet pluis gevoel’.
  • Wanneer u onzeker bent of de toenemende vergeetachtigheid onschuldig is of misschien een beginnende dementie.
  • Bij problemen door geestelijke- en/of lichamelijke aandoeningen bijvoorbeeld door een beroerte, geheugenklachten of een lichamelijke (chronische) problemen zoals vallen of vermoeidheid waarbij een brede inventarisatie en/of aanvullend onderzoek nodig is.
  • Als u meer wilt weten over bijvoorbeeld dementie en hoe u en/of betrokken zorgverleners daarmee om kunt gaan.
  • Op het moment dat u advies wilt over de mogelijkheden voor ondersteuning thuis en/of daarbuiten.
  • Wanneer u zo zelfredzaam mogelijk wilt blijven, maar ook advies wilt over de toekomst.
  • Voor hulp bij mantelzorg.

Het Mobiel Geriatrisch Team denkt met u mee over de mogelijkheden.
Zij zijn inzetbaar voor inwoners van Utrecht, IJsselstein en omgeving Lopik.

 

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
AxionContinu is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling van kennis en expertise toejuichen en hier zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.kcdementieopjongeleeftijd.nl.