Hulp bij dementie

Hulp bij dementie is belangrijk, daarom leveren wij ketenzorg bij dementie. Dit houdt in, dat de patiënt niet alleen geholpen wordt met een ziektediagnose, maar ook met het verkrijgen van de juiste hulp en ondersteuning. Om deze steun te kunnen bieden, werkt AxionContinu in zowel IJsselstein als in Utrecht met een Mobiel Geriatrisch Team (MGT).
Daarnaast maakt AxionContinu in Utrecht deel uit van Kentenzorg Dementie Utrecht Stad.

Wanneer kunt u bij het MGT terecht?

  • Bij problemen door lichamelijke aandoeningen en/of geestelijke achteruitgang, bijvoorbeeld door een beroerte, (beginnende) dementie of een andere aandoening.
  • Wanneer u onzeker bent of toenemende vergeetachtigheid onschuldig is of beginnende dementie.
  • Bij veranderend en verward gedrag.
  • Bij een ‘niet pluis gevoel’.
  • Voor ouderen die de dagelijkse structuur niet meer onder controle hebben.
  • Bij twijfel of iemand nog in staat is om zelfstandig te blijven wonen.
  • Wanneer u of uw partner een beroerte heeft gehad en er problemen blijven met het dagelijks leven.
  • Voor hulp bij mantelzorg.   

Het Mobiel Geriatrisch Team denkt met u mee over de mogelijkheden.

Het Mobiel Geriatrisch Team
Het Mobiel Geriatrisch Team biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers die problemen ervaren door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang. Het team levert ondersteuning en begeleiding, adviseert indien nodig over de behandeling en kan een rol spelen bij de diagnostiek, wanneer het nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de achteruitgang of als er bijvoorbeeld sprake is van onbegre-pen gedrag.

Het team bestaat uit een casemanager, een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog, zonodig aangevuld met andere deskundigen, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist.

Bij de inzet van het Mobiel Geriatrisch Team staat uw wens centraal. In overleg met u wordt bepaald waar hulp noodzakelijk en wenselijk is en door wie dat geboden kan worden.

De Casemanager
De casemanager is uw eerste aanspreekpunt. Deze medewerker bezoekt u thuis en brengt samen met u de problemen en behoeften in kaart.
De casemanager overlegt met het Mobiel Geriatrisch Team over deze bevindingen. Het team maakt vervolgens een behandelplan en kan zonodig onderzoek verrichten en helpen met de behandeling.
De casemanager houdt contact met u en biedt begeleiding en ondersteuning. Ook kan de casemanager een aantal praktische zaken regelen, zoals helpen bij de aanvraag van een indicatie.

De Huisarts
Zolang u thuis woont is uw huisarts medisch eindverantwoordelijk. De case-manager heeft een goede relatie met uw huisarts en stemt bevindingen en plannen af met deze huisarts.

Aanmelding
Voor het inschakelen van het Mobiel Geriatrisch Team heeft u een indicatie nodig. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Voor meer informatie over aanmelding en vergoeding, kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer.

De Mobiel Geriatrische Team’s van AxionContinu zijn inzetbaar voor inwoners van Utrecht, IJsselstein en Lopik.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
AxionContinu is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling van kennis en expertise toejuichen en hier zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.kcdementieopjongeleeftijd.nl.