Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bij ons wonen Visual Thinking Strategies

Visual Thinking Strategies

Visual Thinking Strategies (VTS) is een succesvolle methode die in Amerika al jarenlang wordt gebruikt om naar kunst te kijken waarbij de kijker centraal staat. Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, waarbij er geen sprake is van goed of fout.

Als groep geef je met elkaar betekenis aan een beeld, je luistert naar elkaar en bouwt op elkaar voort. Dat maakt het kijken spannend; telkens ontdek je met elkaar nieuwe aspecten en ontstaat er een andere interpretatie.

VTS is een beproefde leermethode, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. Wij geloven dat het voeren van zorgvuldig begeleide gesprekken over kunst een transformerend leerproces in gang zet, toegankelijk voor iedereen - ongeacht achtergrond of opleidingsniveau.

VTS stimuleert het waarnemingsvermogen, het kritisch, analytisch en creatief denken. Je leert beter observeren, redeneren, beargumenteren en interpreteren en je persoonlijk te verbinden met een kunstwerk.

Waarom wij VTS inzetten in onze zorg

Het kan bijdragen aan:

  • Vergroten van de woordenschat.
  • Trainen van het concentratievermogen.
  • participeren naar vermogen en wens in sociaal leven van de revalidant.
  • Inzicht krijgen in cognitief functioneren en gevolgen voor dagelijks leven.
  • Inzicht krijgen in aard en ernst van cognitieve veranderingen.
  • Optimale trainbaarheid/leerbaarheid/cognitie voor revalidatie.
  • Dat stemming en angst geen belemmering is voor revalidatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VTS en hoe wij het inzetten binnen de zorg? U kunt contact opnemen met: