Welzijn

Op elke locatie zijn activiteiten en verenigingen, die wekelijks, twee wekelijk of maandelijks voorkomen. Deze activiteiten worden op een passende manier aangeboden, op individueel niveau, voor een kleine groep of voor de hele locatie. Voorbeelden van activiteiten zijn: Zingen, muziek luisteren, koken, dansen, wandelen, bewegen, schilderen of andere creatieve bezigheden en nog veel meer. Het aanbod is flexibel en wordt regelmatig aangepast, aangezien we vraaggericht werken.

Deze activiteiten zijn goed voor de sociale contacten, ontspanning, het gevoel erbij te horen, maar ook voor stimulering en het behoud van vaardigheden. Familieleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten. In enkele locaties is het ook mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten als u in de wijk woont. Verder is er op een aantal locaties een duo fiets aanwezig. Het fijne van deze fiets is dat u gezellig naast elkaar zit. Deze kunt u lenen om een tochtje in de omgeving te maken.

Iedere locatie heeft zijn eigen weekprogramma of gids. Hierop kunt u zien welke activiteiten worden georganiseerd.

Visiteclowns

De Visiteclowns zijn gespecialiseerd in het spelen voor mensen met dementie. Ze hebben een onbevangen en directe benadering. Door de gespecialiseerde opleiding zijn de clowns in staat om op verschillende manier te communiceren met de bewoners. Bewoners herkennen dit en reageren hierop.

Op afspraak komen zij op bezoek in verschillende locaties van AxionContinu en gaan op visite bij de bewoners. Met verbeeldingskracht creëren zij momenten van plezier, ontspanning en ontroering. Tijdens de bezoeken wordt er gezongen en gelachen. Mimiek, zang, beweging en geluid, maar ook handpoppen en andere attributen worden daarbij gebruikt. Zo geven zij bijzondere aandacht en waardevolle geluksmomenten aan de bewoners met dementie.

De bezoeken van de Visiteclowns worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vriendenstichting AC. Voor meer informatie:  https://visiteclowns.nl/

Wereld Alzheimer Dag

AxionContinu werkt samen met Alzheimer Nederland Stad Utrecht aan een dementie vriendelijke stad. Afgelopen 3 jaar werkten AxionContinu mee aan diverse activiteiten op Wereld Alzheimer Dag (WAD). 

In 2018 was het thema van WAD ‘Kunst & Cultuur’. Verschillende locaties opende de deuren om mensen te laten kennis maken met de Kunst & Cultuurprogramma’s van AxionContinu. In 2019 was het thema van WAD ‘Samen Bewegen’. Verschillende tuin en sportverenigingen zoals FC Utrecht deden mee om te laten zien dat je ook als je ouder bent nog veel aan bewegen kunt doen. In 2020 was het thema van WAD ‘Jong & Oud’. Door de corona maatregelen konden we geen grote activiteiten organiseren en de deuren openen voor bezoekers van buitenaf. Toch is er aandacht geweest voor deze bijzondere dag. Er is een informatieboekje gemaakt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast is er in veel locaties een gezellige lunch georganiseerd. De werkgroep heeft hiervoor speciale placemats laten maken met een Utrechts tintje; de Domtoren en het Utrecht lied. Ook kwamen kinderen in verschillende locaties een liedje zingen of bakten pannenkoeken voor de bewoners om de lunch extra feestelijk te maken.

Komend jaar gaan we hard werken om Utrecht een dementie vriendelijke stad te maken. Voor meer informatie kijk eens op: https://www.alzheimer-nederland.nl/wereld-alzheimer-dag-2020

 
Verhalen verbinden

Lezen verruimt de ervaringswereld en prikkelt de fantasie. Als lezen niet meer lukt, is voorlezen een goed alternatief. Luisteren naar verhalen hoort bij het leven én stimuleert tot het vertellen van eigen verhalen. 

Met het project Verhalen verbinden zijn we begonnen met het voorlezen aan cliënten. Dit naar aanleiding van een samenwerking tussen Bibliotheek Utrecht en AxionContinu in de ‘week tegen eenzaamheid’. Vrijwilligers worden een op een aan een client gekoppeld of lezen voor aan een klein groepje cliënten in bv. de huiskamer. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de cliënten. In 2019 hebben vrijwilligers die hier interesse in hadden vooraf een training voor gevolgd.

Het gaat uiteindelijk niet alleen om het lezen. Een uur lang naar een verhaal luisteren houdt niemand vol. Soms ontstaat er naar aanleiding van een verhaal en een afbeelding een heel gesprek over de mode van vroeger of over onderwerpen als ‘de eerste schooldag’ of ‘verkering. Met boeken lezen en het vertellen van verhalen willen we vooral ontspanning en plezier bieden.

Lees hier op bladzijde 8 het hele artikel over verhalen verbinden: https://issuu.com/axioncontinu/docs/contact_1812

Project Levensboeken

Het levensboek is een persoonlijk geschiedenisboek, een verlengstuk van iemands geheugen. Zo’n boek kan heel waardevol zijn voor de client, diens familie én voor de medewerkers.

Met het ouder worden komt de behoefte om contact te maken met het verleden, aan terugblikken en daarover vertellen. Een levensboek kan een goed hulpmiddel zijn voor medewerkers en vrijwilligers om cliënten beter te leren kennen. Het boek zegt iets over iemands identiteit en dat is iets om rekening mee te houden in de zorg. Medewerkers hebben echt behoefte aan meer achtergrondinformatie over de client. Het is een aanknopingspunt voor contact of een goed gesprek. Het is makkelijker iemand die onrustig is te kalmeren als je op de hoogte bent van de achtergrond.

Niet alleen het tastbare resultaat, het boek, heeft waarde. Ook het maakproces kan heel waardevol zijn. Samen met partner, kinderen of kleinkinderen herinneringen ophalen, teksten schrijven en foto’s inplakken. Onderwerpen in het boek zijn bijvoorbeeld de kindertijd, familietradities, relaties, werk, belangrijke personen en bijzondere momenten.

Met het levensboek geef je via het verleden aandacht aan de héle mens en niet alleen aan de cliënt. Wilt u meer informatie over het maken van een levensboek? Neem dan contact op via de mail of telefoon met Saskia Hoogkamer.