Welzijn

Op elke locatie zijn activiteiten en verenigingen, die wekelijks, twee wekelijk of maandelijks plaatsvinden. Deze activiteiten worden op een passende manier aangeboden, op individueel niveau, voor een kleine groep of voor de hele locatie. Voorbeelden van activiteiten zijn: zingen, muziek luisteren, koken, dansen, wandelen, bewegen, schilderen of andere creatieve bezigheden en nog veel meer. Het aanbod is flexibel en wordt regelmatig aangepast, aangezien we vraaggericht werken.

Deze activiteiten zijn goed voor de sociale contacten, ontspanning, het gevoel erbij te horen, maar ook voor stimulering en het behoud van vaardigheden.
Familieleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten. In enkele locaties is het ook mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten als u in de wijk woont.
Verder is er op een aantal locaties een duofiets aanwezig. Het fijne van deze fiets is dat u gezellig naast elkaar zit. U kunt de fiets lenen om een tochtje in de omgeving te maken.

Iedere locatie heeft zijn eigen weekprogramma of gids, waarop u kunt u zien welke activiteiten worden georganiseerd. Op deze website vind u de gidsen terug bij de verschillende locaties onder het kopje 'Activiteiten'.