Vriendenstichtingen

Doel
Aan de locaties van AxionContinu zijn zogenaamde steunstichtingen verbonden. Deze Vriendenstichtingen zetten zich in voor projecten, activiteiten en verbeteringen in en rond de woonzorgcentra, die niet vanuit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. Met hulp van de Vriendenstichting is realisatie vaak wél mogelijk!

Structuur
Onder de Vriendenbeheerstichting van AxionContinu vallen zeven fondsen van de volgende woonzorgcentra: De Bijnkershoek, De Componist, De Drie Ringen, De Ingelanden, Mariënstein, De Parkgraaf en Voorveldse Hof.
Daarnaast beheert de vriendenbeheerstichting ook de steunstichtingen van de locaties: De Gildenborgh, 't Huis aan de Vecht, Isselwaerde, De Schutse, Voorhoeve en De Wartburg. 

Steun
Word ook vriend en steun de Vriendenstichting met uw donatie. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aan de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar.
 
Doneren kan op verschillende manieren:
- Een éénmalige gift.
- Vriend worden van de stichting. Dit kan vanaf € 12,50 per jaar.
- Een notariële schenkingsakte (lijfrente schenking). Het gehele bedrag van de schenking is fiscaal
  aftrekbaar.
- Een legaat op te nemen in uw testament. Als ANBI hoeft de stichting hierover geen erfbelasting te betalen.

Appeltaartconcerten
De Vriendenbeheerstichting maakt dit jaar de Appeltaartconcerten mede mogelijk. Meer informatie hierover vindt u hier.

Meer informatie
Klik hieronder op de link van het woonzorgcentrum voor meer informatie over de bankgegevens, het bestuur en de gerealiseerde projecten die dankzij de vriendenstichting zijn gerealiseerd in het woonzorgcentrum.
 

De Bijnkershoek
De Componist
De Drie Ringen
't Huis aan de Vecht
De Ingelanden
Isselwaerde
De Gildenborgh
Mariënstein
De Parkgraaf
De Schutse
Voorhoeve
Voorveldse Hof
De Wartburg