Vriendenstichting 't Huis aan de Vecht

Contact
Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht
Costa Ricadreef 9
3563 TA Utrecht
t 030 - 264 66 68
 
RSIN / fiscaal nummer
804186108
 
Doelstelling
De doelstelling van de stichting Vrienden van ’t Huis aan de Vecht bestaat uit het ondersteunen van activiteiten die niet uit de reguliere middelen betaald worden en het wonen in het woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht veraangenamen.
 
Bestuur
Het bestuur van de Stichting ’t Huis aan de Vecht is als volgt samengesteld:
De heer Jan van Hoof (Voorzitter)
De heer Nico Rump (Penningmeester)
Mevrouw Lies Vellekoop (Secretaris)
Mevrouw Nelleke Wuurman (Bestuurslid)
 
Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Beheer van het vermogen van de stichting
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin: 
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Het management van zorgcentrum ’t Huis aan de Vecht inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraad van het woonzorgcentrum de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de stichting Vrienden van ’t Huis aan de Vecht besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het bestuur van Stichting Vrienden van 't Huis aan de Vecht heeft een speciale serie PvdA posters cadeau gedaan aan het woonzorgcentrum. Deze posters zijn ingelijst ter aankleding van De Rode Zaal. Die hierdoor nu met recht "De Rode Zaal" heet. Daarnaast heeft de Stichting de bushuur voor het jubileumuitje voor de bewoners naar de dierentuin in Amersfoort gesponsord en tuinmeubilair voor het tweede terras aangeschaft.

Klik hier voor de Jaarrekening 2016.
Klik hier voor de Jaarrekening 2015.
Klik hier voor de Jaarrekening 2014.
Klik hier voor de Jaarrekening 2013.

De leden van het bestuur van de stichting zetten zich actief in om gerichte fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen. Daarnaast wordt jaarlijks actief geworven onder cliënten en diens familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Doneren
Wilt u doneren aan de vriendenstichting van ´t Huis aan de Vecht? Dat kan op IBAN NL18 RABO 0394 3103 57 onder vermelding van: Vrienden van ´t Huis aan de Vecht.

Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Er is een nieuwe folder gemaakt en ook via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.

Folder
U kunt hier de folder downloaden. Het is ook mogelijk om de folder aan te vragen via: communicatie@axioncontinu.nl