Voorhoeve

Ligging
Tussen de wijken Oog in Al en Kanaleneiland staat, omgeven door een prachtige tuin, woonzorgcentrum Voorhoeve. Hier wonen mensen die intensieve verzorging en verpleging nodig hebben.

Wonen in Voorhoeve
Voorhoeve werd in 1996 geopend. Het is een modern huis en kleinschalig van opzet. Dat maakt persoonlijke, op de wensen van bewoners afgestemde zorg mogelijk. Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 82 bewoners. Er zijn twaalf woningen, met elk zes tot acht bewoners. Er wonen overwegend mensen met ernstige geheugenproblemen (dementie). Alle bewoners hebben een eigen kamer. De kamers zijn licht en ruim en beschikken over uitstekende sanitaire voorzieningen. Iedere woning heeft een eigen woonkamer. In het gebouw zijn verschillende hoekjes waar bewoners kunnen verblijven.

Volop deskundigheid
Een team van professionals staat voor de bewoners klaar. Het zijn verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en diëtisten die deskundige zorg bieden.

Palliatieve zorg
Mensen met een korte levensverwachting kunnen in Voorhoeve terecht om in een rustige, huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door te brengen. Met alle zorg en ondersteuning die nodig is om deze palliatieve fase zo comfortabel mogelijk te maken.

Familie
Familie of andere naasten zijn altijd welkom in Voorhoeve. Het is belangrijk dat zij zich uitgenodigd voelen. Met familie wordt gekeken hoe de zorg het best kan worden vormgegeven, waarbij de wens van de bewoner centraal staat. Als naasten graag zorgtaken op zich willen nemen, wordt altijd een mogelijkheid gezocht om dat te realiseren.

Veel voorzieningen
Bewoners én bezoekers komen graag in restaurant Het Theehuis. Om een hapje te eten of gewoon een kopje koffie of thee te drinken. Verder heeft Voorhoeve een kapsalon en komen de pedicure, opticien en audicien geregeld naar het woonzorgcentrum. Ook biedt AxionContinu geestelijke zorg aan in Voorhoeve.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Voorhoeve is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ.

Vragen?
Wilt u meer weten over locatie Voorhoeve? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau.
Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan.
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl

Verenigingsleven
De medewerkers welzijn verzorgen in samenwerking met anderen (bijvoorbeeld verzorgenden of medewerkers van het restaurant) een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in het Theehuis, op de afdelingen of in de activiteitenruimte, maar ook buiten de locatie. Zo kunt u iedere week handwerken en spelletjes doen, maar ook deelnemen aan creatieve activiteiten, zingen en bak- en kookactiviteiten. Er is voor ieder wat wils.
Cliënten kunnen informatie hierover vinden op de weekschema’s en in het ‘Voorhoevenieuws'.

In januari en september start telkens een nieuw seizoen en komt er een nieuwe gids van het Cultureel Programma uit, waarin alle informatie over welzijn staat. In de zomer hebben we een speciaal programma. Dit programma komt uitgebreid aan bod in de speciale zomergids, die ieder jaar wordt gemaakt.

Bewegen
Ook op latere leeftijd is bewegen belangrijk. Zeker voor mensen die dementeren. Bewegen vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Daarom kunt u bijna iedere dag mee doen met  koffie en gym, koersbal, volleybal en volksdansen.

Uitstapjes
We organiseren ook activiteiten buiten de locatie. Vooral in de lente en zomer. Denk aan de uitjes naar het museum met het 'Vrijdagmuseum project', maar ook naar de dierentuin.  U kunt ook regelmatig mee gaan wandelen of winkelen in winkelcentrum Kanaleneiland.

Vrijwilligers
Een team van ruim vijftig enthousiaste, trouwe vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Sommige activiteiten worden volledig door vrijwilligers mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld de nagelsalon,  maar ook het klaverjassen en hulp bij internet.

Cultureel paspoort
Bent u geen cliënt, woont u in de buurt van locatie Voorhoeve en wilt u graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan!
U kunt dan het beste contact opnemen met Saskia Popal, haar contactgegevens staan onderaan.
Vanaf september maken we gebruik van een soort cultureel paspoort die u dan kunt aanschaffen.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u terecht bij:
Saskia Popal, Teammanager welzijn Voorhoeve.
e spopal@axioncontinu.nl  
t 030 - 295 38 53