Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren knie behandeling

Versnelde revalidatie bij orthopedie

U heeft een (vervangende) knie of heupprothese gekregen. Dat is een zware ingreep waarvan u fysiek en misschien ook mentaal moet herstellen. Daarvoor heeft u wondzorg en revalidatie nodig. Om te zorgen dat u zo kort mogelijk in het ziekenhuis ligt en zo snel mogelijk kunt starten met revalidatie, werken de zorgverleners van het UMC Utrecht nauw samen met AxionContinu. U kunt in het revalidatiecentrum Domstate zo snel mogelijk herstellen. Zodat u veilig weer naar huis kunt.

Wat kan orthopedische revalidatie voor u betekenen?

Uw orthopedische aandoening beperkt u – tijdelijk of permanent - in uw bewegingen. Vaak moet u opnieuw leren uw been weer goed te gebruiken. De revalidatie is erop gericht om de bewegelijkheid van uw gewrichten te verbeteren en de spieren sterker te maken.

Verhogen zelfredzaamheid

De specialisten van AxionContinu werken samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en aan het verhogen van uw zelfredzaamheid. Revalidatie staat hierin centraal. Het doel is om straks weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. In overleg met u worden de revalidatiedoelen opgesteld en in een wekelijks schema gezet. Dat werkt duidelijk en geeft overzicht. Eventuele wondzorg wordt door de wondverpleegkundige gedaan.

Uw voortgang en eventuele bloedonderzoeken en foto’s worden met uw behandelend arts in het UMC Utrecht besproken. Wanneer het einde van uw revalidatieperiode in zicht is, overlegt het behandelteam van AxionContinu met het behandelteam van het UMC Utrecht of er vervolgzorg voor u nodig is.

Samenwerking en expertise

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van revalidanten met orthopedische klachten. Ons behandelteam bestaat uit: artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, beeldend vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. We schakelen de behandelaars in die voor u van belang zijn. Daarnaast hebben wij als dat nodig is contact met uw medisch specialist en met uw huisarts/ uw behandelteam in het UMC Utrecht.

Therapieën

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur.
De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.

Uw behandelteam kan verder bestaan uit:

Lees meer Lees minder

De fysiotherapeut. Deze helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spiermassa. Er is ook aandacht voor het maken van zogenoemde ‘transfers’ (van bed naar stoel bijvoorbeeld), en het leren omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel. Als het nodig is, is er ook aandacht voor uw energieverdeling of ademhaling.

De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten, boodschappen doen en koken weer zelf te doen, eventueel met (tijdelijke) hulpmiddelen. Ook bewegen binnen- en buitenshuis en het leren verdelen van uw energie over de dag, hoort hierbij. Het kan zijn dat er aanpassingen in huis nodig zijn om weer thuis te kunnen wonen. U en uw naasten worden hierbij begeleid, zodat u straks weer veilig thuis kunt wonen.

Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet, omdat goede voeding leidt tot snellere genezing van wonden en algeheel herstel.

De wondverpleegkundige komt bij u langs voor eventuele wondzorg. De juiste behandeling van een wond zorgt voor betere genezing.

Behandeling met verblijf

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijnsactiviteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over revalidatie bij orthopedische klachten of wanneer u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.