Veel gestelde vragen Cliëntportaal

Hoe kan ik mij aanmelden voor het cliëntportaal?
Het aanmeldformulier kunt u vinden onder downloads op deze pagina. Dit stuurt formulier vult u in en kunt u per mail sturen naar clientportaal@axioncontinu.nl. Alleen compleet ingevulde formulieren kunnen verwerkt worden (een correct e-mailadres en mobiel telefoonnummer is verplicht).

Bij inloggen wordt telkens opnieuw om een verificatie-sms code gevraagd
'Cookies' dienen geaccepteerd te worden (in de browserinstellingen)! Aangezien dit verschilt per browser, kunnen we geen eenduidige oplossing hiervoor aandragen.

Welke onderdelen van het ECD krijg ik te zien?
Het zorgplan met de doelen en achties en de zorgplan- en incidentrapportages. Later dit jaar worden de functionaliteiten uitgebreid.

Van welke personen accepteert AxionContinu de aanvraag?
We geven alleen maar toegang aan de cliënt zelf, de wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigd contactpersoon. De bevoegde persoon moet al bij ons geregistreerd zijn als vertegenwoordiger, mentor, curator of ouder van minderjarige onder de 12 jaar. De eerste contactpersoon is meestal ook de vertegenwoordiger. Bij een minderjarige ouder dan 12 jaar moet de minderjarige mede toestemming geven.

Waarom moet ik een mobiel telefoonnummer invullen?
Om ervoor te zorgen dat alleen bevoegden gebruik maken van het cliëntportaal, zal bij de eerste keer inloggen op een apparaat een SMS met een bevestigingscode gestuurd worden naar het mobiele nummer. Verder zal om de drie maanden nogmaals een bevestigingscode gevraagd worden. Indien de ‘cookies’ van de internetbrowser worden verwijderd, of als u een andere internetbrowser gaat gebruiken, zal ook een bevestigingscode gevraagd worden.

Hoe zorgt AxionContinu voor een goede beveiliging van het portaal?
Het portaal is alleen via een beveiligde internetverbinding te bereiken. Het portaal draait in een computercentrum voorzien van de laatste beveiligingstechnieken. De manier van aanmelden voor het cliëntportaal en inloggen zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen (cliënt of vertegenwoordiger) bij de informatie kunnen.

Waarom kan ik de foto in het cliëntenportaal niet wijzigen?
Omdat de foto van de cliënt gebruikt wordt bij het leveren van ondersteuning / zorg, als extra herkenning, bijvoorbeeld bij het medicijn uitdelen, is ingesteld dat de cliënt zijn eigen foto niet kan wijzigen. De EVV-er / PB-er kan de foto wel wijzigen via Caress dossier. Als u geen cliënt bent, kunt u wel uw eigen foto wijzigen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het cliëntportaal?
Er is een e-mailadres: clientportaal@axioncontinu.nl. Hier kunt u vragen stellen die technisch van aard zijn, bijvoorbeeld over problemen met inloggen. Daarnaast staan er verschillende documenten, waaronder de gebruikershandleiding, op onze website. Deze is te vinden op https://www.axioncontinu.nl/clientportaal.

Kan het cliëntportaal ook verwijderd worden?
Onderdelen die uit het dossier van de cliënt komen zijn niet via het cliëntportaal te verwijderen. Het portaal zelf kan niet verwijderd worden. Wel kan de toegang tot het cliëntportaal worden uitgezet.

Wat gebeurt er met het cliëntportaal als een cliënt verhuist of overlijdt?
Het cliëntportaal blijft nog 2 weken na overlijden of verhuizen beschikbaar. Daarna wordt het afgesloten. Wilt u daarna nog inzage, dan kan dat niet via het cliëntportaal. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling waar de cliënt voorheen verbleef.

Hoe ver kan ik rapportages teruglezen in het cliëntportaal?
Alle rapportages m.i.v. 1 juli 2020  zijn terug te lezen.

Kan ik via het cliëntportaal communiceren met medewerkers of behandelaars?
Momenteel bieden wij deze functionaliteit nog niet aan.

Is het gebruik van het cliëntportaal verplicht?
Nee, zeker niet. Het wordt aangeboden door AxionContinu maar iedereen is vrij er wel of niet gebruik van te maken.