Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vacature: Bestuurslid Vriendenstichting van AxionContinu

De Vriendenstichting van AxionContinu steunt activiteiten voor bewoners van de locaties van AxionContinu. Dit zijn activiteiten die niet vanuit de reguliere zorgmiddelen gefinancierd kunnen worden, zoals Appeltaartconcerten en het Voetjes van de Vloer festival. Met financiering van de Vriendenstichting is realisatie vaak wél mogelijk!

Omdat twee bestuursleden op termijn met pensioen gaan is de stichting op zoek naar een algemeen bestuurslid en een bestuurslid dat affiniteit heeft met financiën.

Wat ga je doen?

De afgelopen jaren is het bestuur, dat uit 6 leden bestaat, steeds actiever geworden. Zo voert zij meer overleg met de welzijnscoördinatoren en schuiven bestuursleden aan bij diverse projecten.

Als bestuurslid is dit waar jij voor zorgt:

• Gezamenlijk opstellen van het jaarlijks projectplan samen met de welzijnscoördinatoren.
• Beslissen over de inzet van financiële middelen die door werving en donaties zijn ontstaan.
• De zichtbaarheid van de stichting vergroten en het nemen van een actieve rol in fondsenwerving.

Het Bestuur komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen in Utrecht.

Wat neem je mee?

Samen zorgen we voor een positieve impact op het geluk en de gezondheid van de bewoners van AxionContinu. Om haar taken goed uit te voeren streeft het bestuur als geheel ernaar dat er kennis aanwezig is op het gebied van ouderenzorg en zorginnovatie, marketing en sociale ontwikkeling.
Affiniteit met ouderenzorg is uiteraard belangrijk, net als een goede dosis energie en de bereidheid om in te zetten voor de Vriendenstichting van AxionContinu.

Specifiek voor het bestuurslid dat op termijn de taken van de huidige Penningmeester over gaat nemen, is het belangrijk dat je plezier hebt in het omgaan met cijfers en het verzorgen van de financiële administratie.

Versterk ons

De Vriendenstichting doet mooi en nuttig werk op een plek waar het er echt toe doet. Wil je graag meer weten? Mail dan naar vriendenstichting@axioncontinu.nl of bel met Voorzitter Wim van Gelder (06 22 54 07 79) of Secr. Mark Marcelis (06 24 09 04 57).