Therapie zonder verblijf

U kunt bij AxionContinu terecht voor een breed scala aan poliklinische behandelingen op gebied van fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. De therapeuten van AxionContinu zijn specialisten in het behandelen van mensen met meerdere gezondheidsproblemen en in revalidatie bij complexe aandoeningen zoals COPD, CVA, orthopedie en oncologie.
De ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist werken nauw samen en stemmen de zorg af met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist of wijkverpleegkundige.
Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten / behandelaren.

Naast deze therapeuten / behandelaren bieden wij ook een Specialist Ouderengeneeskunde, Maatschappelijk Werk, Psycholoog, Activiteitentherapeut, en uiteraard het Verpleegkundig/verzorgend team.

Therapie zonder verblijf kan ook bij u aan huis gegeven worden, behalve Creatieve Therapie.

Eerste afspraak en behandelplan
Tijdens de eerste afspraak verricht de therapeut een onderzoek. Dit vormt, samen met de eventuele verwijzing en uw persoonlijke doelstellingen, de basis voor uw behandelplan. In het behandelplan worden uw doelstellingen, de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen beschreven. Het wordt in overleg met u opgesteld. De therapeut maakt afspraken met u voor de vervolgbehandelingen en evaluatiemomenten. 
Het betrekken of ondersteunen van uw mantel-zorger kan onderdeel uitmaken van het behandelplan.

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding en diëten. Zij levert een bijdrage aan het verminderen van problemen die met voeding samengaan. De diëtist inventariseert uw klachten en stelt aan de hand daarvan samen met u een dieetadvies op. Zij begeleidt u bij het volgen van het dieet en geeft praktische tips en ideeën voor het inpassen van een dieet in uw dagelijks leven.

Gaat u voor het eerst naar onze diëtist? Klik dan hier  voor extra informatie.

De ergotherapeut ondersteunt cliënten om de dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving zo zelfstandig mogelijk te doen. Denk daarbij aan aankleden, opstaan, eten, boodschappen doen, koken, schrijven, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s. De ergotherapeut onderzoekt, behandelt en adviseert u als deze dagelijkse bandelingen niet meer naar wens kunt uitvoeren en u deze situatie wilt verbeteren. De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u deze activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan oppakken. Indien nodig leert u handelingen op een andere manier uit te voeren, wordt uw omgeving aangepast of gaat u gebruik maken van een hulpmiddel.
Ook kan zij de mensen in uw omgeving praktische handvatten geven bij het verlenen van de zorg voor u.

Bent u geen cliënt van ons? Ook dan bieden wij ergotherapie aan.

Gaat u voor het eerst naar onze ergotherapeut? Klik dan hier voor extra informatie.

Behandellocaties:
Bij u aan huis in Utrecht en in de Lekstreek (IJsselstein, Lopik en omgeving).

De fysiotherapeut weet alles van ’de mens in beweging’. Door het ouder worden of door bepaalde aandoeningen, kunnen er problemen ontstaan met bewegen en functioneren. De fysiotherapeut inventariseert en onderzoekt uw klachten. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. De fysiotherapeut richt zich onder andere op het verbeteren van lopen, traplopen, uw evenwicht, coördinatie, kracht, conditie en het voorkomen van vallen.

Gaat u voor het eerst naar onze fysiotherapeut? Klik dan hier voor extra informatie.

Behandellocaties:
• Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht (Overvecht)
• Zorghotel De Wartburg (Oog in Al)
• Centrum voor revalidatie en herstel De Parkgraaf (Transwijk)

De logopedist is deskundig op gebied van communicatie en eten en drinken. De logopedist onderzoekt, adviseert en behandelt cliënten met problemen op gebied van spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken.
U kunt een logopedist inschakelen als u moeite heeft met verstaanbaar spreken, luid genoeg spreken en ademhalen tijdens spreken. Bij problemen met het vinden van de juiste woorden, begrijpen wat iemand tegen u zegt en lezen of schrijven. Ook als kauwen of slikken moeizaam gaat, bijvoorbeeld ten gevolge van een neurologische aandoening, of  als u moet hoesten tijdens of na het eten en drinken bij COPD.

Gaat u voor het eerst naar onze logopedist? Klik dan hier voor extra informatie.

Behandellocaties:
• Woonzorgcentrum De Ingelanden (Leidsche rijn)
• Woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Vecht (Overvecht)
• Centrum voor revalidatie en herstel De parkgraaf (Transwijk)

Logopedie bij afasie
Onze logopedist Linda Thiadens werkte mee aan een item over logopedie bij afasie, voor het programma LifestyleXperience Plus van RTL4. Ook werd er een artikel in de zorgspecial Patiënt Centraal van de Telegraaf geplaatst.
 
Klik hier om het artikel te lezen.
 
Hier kunt u de video zien.

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij kunst als middel wordt gebruikt om gevoelens en ervaringen uit te drukken of te verwerken. Voor deze vorm van therapie hoeft men geen ervaring te hebben met tekenen, schilderen of boetseren.

Het creatieve proces staat bij deze therapie centraal, het gaat niet om het eindresultaat. De wisselwerking die optreedt tussen de cliënt, het werk en de therapeut vormt de basis van de therapie. Het gemaakte werk kan aanleiding geven tot gesprek en als woorden tekort komen, ondersteunt het de communicatie.

U kunt voor poliklinische behandeling bij AxionContinu terecht wanneer u voor revalidatie bij AxionContinu opgenomen bent geweest (klinische revalidatie) of wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist hebt gekregen.
Verwijzing en vergoeding verschillen per discipline en per zorgverzekeraar. Vraag dit alstublieft goed na bij uw zorgverzekeraar en/of bij de betreffende therapeut.

Tarieven
Voor niet gecontracteerde therapie en bij het niet tijdig annuleren van therapie worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.
Het kan zijn dat slechts een deel van uw therapie door de verzekeraar vergoedt wordt. De overige therapie wordt dan bij u in rekening gebracht.  Het tarief dat gehanteerd wordt is dan in overeenstemming met de prijsafspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraar.

 Fysiotherapie

 Bedrag

 Intake en onderzoek na screening

 € 41,00

 Intake en onderzoek na verwijzing

 € 45,00

 Reguliere zitting fysiotherapie

 € 34,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 12,00

Niet tijdig geannuleerde behandeling

€ 34,00

 Ergotherapie

 

 Ergotherapie tarief per kwartier

 € 18,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 12,50

Niet tijdig geannuleerde behandeling

€ 18,00

 Logopedie

 

 Reguliere zitting

 € 37,50

 Specifieke behandeling afasie

 € 75,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 18,50

Niet tijdig geannuleerde behandeling

€ 37,50

 Diëtist

 

 Diëtist tarief per kwartier

 € 17,50

 Toeslag behandeling/consult aan huis

 € 11,50

Niet tijdig geannuleerde behandeling

€ 17,50

 Creatieve therapie

 

 Intake

 

 Reguliere zitting per uur

€ 60,00

Psycholoog

 

Behandeling

€ 128.38

Informatieverstrekking

€ 160,15

Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen. Als u verhinderd bent, neem dan minstens 24 uur voor de behandeltijd contact met ons op. Bij niet tijdig of geheel niet afgezegde afspraken, zijn wij helaas verplicht de behandeling bij u in rekening te brengen. Dit geldt voor iedere vorm van verhindering, ook als er sprake is van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Continuïteit is van groot belang voor een succesvolle behandeling. Het is dan ook belangrijk dat u zo min mogelijk behandelingen mist. Als u gedurende de periode van de therapie geregeld afspraken afzegt,  zal uw therapeut hierover met u in gesprek gaan.

 

De  betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut . Betaling voor de behandeling geschiedt binnen dertig dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim op en staat het de organisatie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Wij vinden het belangrijk dat u uw ervaringen over de behandeling met ons deelt.  Qualizorg voert een tevredenheidsonderzoek voor ons uit. Na afloop van de behandeling ontvangt u van Qualizorg een enquête via de mail

Heeft u complimenten, suggesties of klachten? Klik dan hier voor meer informatie.