't Huis aan de Vecht

Ligging
In een rustig deel van de stad Utrecht, woonwijk Overvecht, staat ’t Huis aan de Vecht. Vanuit uw woning kijkt u uit over de Vecht of de Klopvaart. Het park wat rondom het woonzorgcentrum ligt is vanaf uw woning goed te zien. In de tuin, met een vijver, is een terras waar u heerlijk in de zon kunt zitten. Ook aan de schaduwkant van het gebouw is een terras.

 

Een huis met historie
’t Huis aan de Vecht is in 1973 geopend. Oorspronkelijk was het bestemd voor oud-leden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Toen het NVV en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) opgingen in de vakbond Federatie Nederlandse Vakbewegingen (FNV), werd ’t Huis aan de Vecht opengesteld voor iedereen met een indicatie voor opname in een woonzorgcentrum. Ieder jaar wordt op 1 mei de dag van de Arbeid gevierd samen met de politieke partij ‘Partij van de Arbeid’ (PvdA). In het gebouw bevindt zich de rode zaal die verwijst naar het verleden van het huis. In deze ruimte kan worden vergaderd, worden activiteiten gehouden en is te huren voor bijvoorbeeld het vieren van uw verjaardag.

Wonen met zorg
Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u in ’t Huis aan de Vecht wonen met zorg. Wij noemen dat verzorgd wonen. De zorg wordt geleverd in honderdtachtig ruime woningen verdeeld over 12 verdiepingen. De woningen bestaan uit één of twee kamers en hebben een open keuken en een eigen badkamer. In uw woning kunt u 24 uur per dag zorg ontvangen, die afhankelijk is van uw indicatie.

Een ruim eigen appartement heeft een grote toegevoegde waarde. U wordt ondersteund om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Wij zien ’t Huis aan de Vecht als een leefomgeving waarin zoveel mogelijk uw eigen regie centraal staat. 
In ’t Huis aan de Vecht wordt een bijzondere vorm van (verpleeghuis)zorg aangeboden. U kunt hier wonen als u beschikt over een indicatie met behandeling en zware en intensieve zorg nodig heeft.
Ondanks uw intensieve zorgbehoefte, staat niet de zorg centraal, maar is het wonen uitgangspunt. U kunt uw eigen identiteit behouden, uw eigen leven leiden en doen wat u prettig vindt, op de manier zoals  u thuis gewend bent, samen met de personen die belangrijk voor u zijn. Vanzelfsprekend met respect voor uw medebewoners en de medewerkers.

Naast uw eigen woning bevinden zich op verschillende etages gezamenlijke ruimtes. Hier kunt u medebewoners ontmoeten en bijvoorbeeld samen een kop koffie of thee drinken. Ook kunt u hier rustig zitten, kletsen met medebewoners, de krant lezen, gezamenlijk een spel spelen of een puzzel leggen.
Wilt u ’t Huis aan de Vecht aan de binnenkant bekijken, doet u onze virtuele rondleiding (te vinden in de rechterkolom).

Breed zorgaanbod
U krijgt in ’t Huis aan de Vecht de zorg die u nodig heeft. Om deze zorg zo goed mogelijk af te stemmen, krijgt u een vaste contactpersoon. Alle afspraken die u maakt, worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Het woonzorgcentrum biedt een breed palet aan zorg: van hulp bij lichamelijke verzorging tot complexe verpleegkundige zorg.
​Naast de verzorgenden en verpleegkundigen staat er een team met deskundigen klaar. Zo kunt u gebruik maken van de specialist ouderen geneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste  en logopedist. Ook wordt er geestelijk verzorging aangeboden. In het huis komen regelmatig de tandarts, pedicure, audicien, opticien en firma voor steunkousen langs.

Familie
Familie speelt een belangrijke rol in uw leven en is altijd welkom. Medewerkers van ’t Huis aan de Vecht werken graag samen met uw familie. Als naasten bijvoorbeeld zorgtaken op zich willen nemen, is er altijd een mogelijkheid om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens voor de groep koken.

Service
U kunt uw gasten  uitnodigen voor een kop koffie of thee op  ‘t Plein. In het restaurant is het mogelijk om de maaltijd te gebruiken. Verder is op de begane grond een kleine winkel voor de dagelijkse boodschappen. Naast de winkel is de kapsalon te vinden.

U kunt ervoor kiezen om uw was (geheel of gedeeltelijk) te laten doen in onze eigen linnenkamer . 

In ’t Huis aan de Vecht is er veel aandacht voor de maaltijd. Naast het restaurant kunt u gebruik maken van de maaltijd op uw eigen woning of in de gezamenlijke ruimte op de afdeling. Ook het tijdstip kunt u zelf bepalen, u kunt er voor kiezen om ’s middags of ’s avonds de warme maaltijd te eten. Het andere moment eet u dan een broodmaaltijd.

Aan een aantal services zijn kosten verbonden.

Waardevolle zorg
In ’t Huis aan de vecht bieden we waardevolle zorg. Bij ons betekent dit dat onze kernwaarden, Vakmanschap, Aandacht en Plezier, in ons handelen tot uiting komt. Zo zijn onze appartementen ruim voor een verpleeghuis en kunt u bij ons uw eigen meubelen meenemen.
Daarnaast bieden wij u een scala van activiteiten. Hierover kunt u onderaan deze pagina (onder het kopje ‘Activiteiten’) meer lezen.

AxionContinu, en dus ook ’t Huis aan de Vecht, levert optimistische zorg, dat wil zeggen dat wij kijken naar uw mogelijkheden. Wat dit nog meer inhoudt, kunt u hier lezen. 

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in verpleeghuis 't Huis aan de Vecht is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over 't Huis aan de Vecht? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77
servicebureau@axioncontinu.nl.

Activiteiten
De medewerkers van welzijn zorgen samen met vrijwilligers en collega’s voor een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in de centrale ruimtes of op de huiskamers op de afdelingen. Er zijn iedere week diverse creatieve activiteiten (toneel, schilderen, handwerken enzovoorts), spelletjes (bijvoorbeeld rummicub, sjoelen, klaverjassen en biljart). Ook zijn er maandelijkse optredens, denk daarbij aan theater of muziek.

Daarnaast worden er ook workshops aangeboden in  Atelier Top op de 13e verdieping en is er ochtend- en hersengymnastiek, kookactiviteiten en natuurlijk bingo.
In ’t Huis aan de Vecht is het UIT Bureau actief. Dit bureau plant gedurende het hele jaar uitstapjes. Bewoners van ’t Huis aan de Vecht kunnen zich hiervoor inschrijven en kunnen tegen een vergoeding mee naar diverse leuke locaties in Utrecht en omgeving.
Informatie hierover kunt u vinden op de weekschema’s die worden verspreid in huis.

In september starten we met een nieuw cultureel seizoen en komt er een nieuwe Activiteitengids uit, waar informatie over welzijn in staat. In juni komt een speciale zomergids uit met daarin alle informatie over de zomeractiviteiten.

Cultureel paspoort
Ook buurtbewoners van ’t Huis aan de Vecht kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Er is de mogelijkheid om een cultureel paspoort aan te schaffen. Deze kost € 45,= per jaar (september – september). Hiermee kan aan veel activiteiten worden deelgenomen.

Vrijwilligers
Een team van ongeveer 120 enthousiaste vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de centrale activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij op de afdelingen of gaan ze mee met uitstapjes.
In ’t Huis aan de Vecht is een vrijwilligerscoördinator aanwezig, voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen:
Jeroen Blokland
e: jblokland@axioncontinu.nl

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande? Dan kunt u terecht bij:
Team welzijn, ’t Huis aan de Vecht
e: hadvwelzijn@axioncontinu.nl
t.: 030 - 264 66 68