Samen Hoograven

SamenHoograven is het sociale netwerk voor ouderen in Hoograven, dat is opgezet door AxionContinu.
 Uit dit succesvolle project is per 1 januari 2015 Samen in de Stad voortgekomen.
 
Nieuws
Nieuwsbrieven:
Klik hier voor Nieuwsbrief 7, maart 2015
Klik hier voor Nieuwsbrief 6, januari 2015

SamenHoograven brengt wijkbewoners, jong en oud, met elkaar in contact. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar te betekenen. Maar ook worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen. 
SamenHoograven brengt mensen samen, denk hierbij bijvoorbeeld aan koffieochtenden in de bibliotheek, spelletjes doen of samen wandelen.
 
Waarom SamenHoograven?
Ouderen blijven in de (nabije) toekomst langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen wordt daarom steeds belangrijker. Daardoor kunnen ouderen langer én prettig zelfstandig wonen in Hoograven.
 

SamenHoograven  is voor álle ouderen in Hoograven. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij het fijn  vinden wanneer iemand een boodschap voor hen doet. Of als zij graag met iemand een activiteit willen bezoeken, bijvoorbeeld in Tolsteeg of elders in de wijk.
SamenHoograven is er ook voor jongere wijkbewoners. Wie graag iets wil betekenen voor ouderen, kan zich aansluiten bij SamenHoograven. Voor een ouder iemand in de straat boeken meenemen uit de bibliotheek of  samen een kopje thee drinken bijvoorbeeld. Het idee is dat bewoners er op een fijne en vanzelfsprekende manier voor elkaar zijn.

SamenHoograven is een netwerk waar veel organisaties in Hoograven aan meedoen. Zij brengen ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers en bieden (ruimte voor) activiteiten aan en dergelijke. De contactpersoon van SamenHoograven werkt vanuit Tolsteeg. De contactpersoon beantwoordt vragen over SamenHoograven. 
SamenHoograven brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar.

Wat kost SamenHoograven?
SamenHoograven brengt wijkbewoners met elkaar in contact. Dat kost uiteraard niets. Wie gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betaalt de kosten die daarvoor gelden. De kosten zijn vrijwel altijd laag. 
 

In Hoograven zijn veel wijkactiviteiten waar ouderen aan kunnen meenemen. Kijk voor een actueel overzicht op Wijkconnect en Wijkaanzet.  SamenHoograven meldt daarnaast op Twitter (@samenhoograven) nieuwe en actuele activiteiten. Volg ons ook op Facebook.

Rapport
De resultaten van het eerste jaar SamenHoograven kunt u lezen in dit rapport.

Hoograven Portal
Op www.hoogravenportal.nl vindt u een compleet overzicht van alle websites in Hoograven.

Betrokken organisaties
AxionContinu (woonzorgcentrum Tolsteeg), De Zonnebloem, Rode Kruis, Marcuskerk, Rehobothkerk, Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Wijkconnect, Nieuw Rotsoord, VWCUtrecht, Gezondheidscentrum Hoograven, Portaal Utrecht, Portes/Vooruit, Stade/Steunpunt mantelzorg/ U-centraal, Buurtzorg, Careyn, Indigo, Humanitas, Hoogravens Belang, GG&GD.