RvB, MT en RvT

 

Raad van Bestuur

Voorzitter
Raad van Bestuur

Dr. Martin den Hartog
Bestuurder
Drs. Marie-Claire 
van Hek, RA
          

Management team

   

 
Bestuurssecretaris
Mr. Marleen ten Berge

 

 Directeur 
 Verzorgd wonen

 Els Lageweg, MSc

 

Directeur Revalidatie & herstel
Tanja Naastepad, BBA

 
 Directeur
 Thuis

 Marieke van
 Guldener, MSc
 

  Directeur Informatisering & Automatisering
Drs. Esther Kruisinga

 

 Directeur HR
 Drs. Renée van
 Tulder, CMC

 

  Foto volgt Directeur Finance & Control
Renée Pots

 
 Directeur
 Vastgoed

 Drs. Ir. Douwe-Jan
 Bakker

 

Raad van Toezicht

Voorzitter
Drs. Harrie Bosch
   
Vice voorzitter
Jan Alblas, MHA
 (foto volgt)  Lid
 Drs. Irene Veerkamp
RA RC
Lid
Jajo Hellinga, arts
 Lid
 Drs. Henk
 van der Stelt