RvB, MT en RvT

 

Raad van Bestuur

Voorzitter
Raad van Bestuur

Dr. Martin den Hartog
Bestuurder
Drs. Marie-Claire 
van Hek, RA
          

Management team

   

Foto volgt.

Bestuurssecretaris
Drs. Gerben Lodewijks

 

 Directeur 
 Verzorgd wonen

 Els Lageweg, MSc

 

Directeur Revalidatie & herstel
Tanja Naastepad, BBA

 
 Directeur
 Thuis

 Marieke van
 Guldener, MSc
 

  Directeur Informatisering & Automatisering
Drs. Esther Kruisinga
 

 

 Directeur HR
 Vacature

 

  Directeur Finance & Control
Renée Pots

 
 Directeur
 Vastgoed

 Drs. Ir. Douwe-Jan
 Bakker

 

Raad van Toezicht

Voorzitter
Drs. Harrie Bosch
   
Vice voorzitter
Jan Alblas, MHA
   Lid
 Drs. Irene
 Veerkamp RA RC
Lid
Jajo Hellinga, arts
 Lid
 Drs. Henk
 van der Stelt

Lid
Prof. dr. Henk Nies