RvB, MT en RvT

 

Raad van Bestuur

Voorzitter
Raad van Bestuur

Dr. Martin den Hartog
Bestuurder
Drs. Marie-Claire 
van Hek, RA
          

Management team

   

 
Bestuurssecretaris
Mr. Marleen ten Berge
Foto volgt

 

 Directeur 
 Verzorgd wonen

 Els Lageweg, MSc

 

Foto volgt

Directeur  Revalidatie & herstel a.i.
Elly Woudstra, arts.

 Directeur
 Thuiszorg

 Marieke van
 Guldener 
 (per 1 december
 2020)

  Manager Informatisering & Automatisering
Drs. Esther Kruisinga

 

 Manager HR
 Drs. Renée van
 Tulder, CMC

 

  Foto volgt Manager Finance en Control
Renée Pots

 

 Manager Facilitair
 en Vastgoed

 Drs. Ir. Douwe-Jan
 Bakker

 

Tijdelijk MT-lid:
Ingrid Bulsink, Directeur Thuiszorg a.i. tot 1 december 2020.

Raad van Toezicht

Voorzitter
Drs. Harrie Bosch
   
Vice voorzitter
Jan Alblas, MHA
 Lid
 Ir. Bart Vrancken
Lid
Jajo Hellinga, arts
 Lid
 Drs. Henk
 van der Stelt