Roze Ouderen

Werkgroep ‘Roze ouderen’
Het thema homoseksuele ouderen heeft al geruime tijd de aandacht van AxionContinu. In 2009 is een werkgroep ‘Roze ouderen’ gestart. “Een belangrijk onderwerp,” vindt Lex Roseboom, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van AxionContinu. “Ook mensen met andere leefwijzen of relatievormen moeten zich bij ons thuis kunnen voelen.“
Sinds de start van de werkgroep zijn er al diverse concrete activiteiten ondernomen en is het thema binnen AxionContinu actief op de agenda gezet en bespreekbaar gemaakt. Zo heeft de werkgroep de seksuele geaardheid van medewerkers en cliënten besproken binnen de cliëntenraad en ondernemingsraad en wordt er in het scholings- en TOP-programma specifiek aandacht aan besteed

Tolerantiescan
.Nadat de tolerantiescan was afgenomen, kreeg AxionContinu positief advies het KIWA.  Tijdens de scan werd gekeken naar diverse criteria zoals: respect en openheid, waarborging van privacy, aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit, gelijke behandeling van partners en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit. En er zijn gesprekken gevoerd met diverse medewerkers en leden van de cliëntenraad.
Roseboom: “Tijdens het bezoek hebben we een erg leuk gesprek gehad met de auditor en hebben wij er ook weer veel van geleerd. Met name ons diversiteitbeleid – waarin staat dat AxionContinu een thuis wil zijn voor iedereen, ongeacht geloof, cultuur of levensovertuiging - zorgde voor de toekenning van De Roze Loper. Een geweldige opsteker voor AxionContinu!”

AxionContinu heeft een boekje uitgebracht over ‘roze ouderen’. De organisatie voert een homovriendelijk beleid en Met deze uitgave wil AxionContinu het onderwerp roze ouderenzorg zowel binnen als buiten AxionContinu bespreekbaar maken. 
Klik hier om het boekje digitaal in te zien. U kunt een boekje bestellen via roze@axioncontinu.nl.

AxionContinu heeft de 'Roze Loper' gekregen vanwege goede homovriendelijke zorg. De Roze Loper is een KIWA-certificaat, die wordt toegekend na een zogenaamde tolerantiescan, aan zorginstellingen met een klimaat waarin lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zich veilig en prettig voelen. Het kwaliteitscertificaat is een initiatief van het COC (de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit).

Locatie Tolsteeg was het eerste woonzorgcentrum in Utrecht met dit keurmerk. Klik hier voor een video van RTV Utrecht met meer informatie over homovriendelijk beleid in Tolsteeg. Deze video is gemaakt voordat de andere locaties de keurmerken ontvingen.

Op donderdag 27 juli 2013 werd er een symposium Roze Ouderenzorg in De Ingelanden gehouden. Staatssecretaris Marin van Rijn opende het symposium. Er is een videoverslag van het symposium gemaakt. Klik hier om deze video te bekijken.