Revalidatie CVA in De Parkgraaf

De Parkgraaf heeft een gespecialiseerde afdeling voor cliënten die een CVA (hersenbloeding of beroerte) hebben gehad.
In de Ketenzorg Stroke Service werkt AxionContinu samen met het UMCU en het revalidatiecentrum De Hoogstraat. Klik hier voor een informatievideo over deze ketenzorg. 
Daarnaast werkt De Parkgraaf ook samen met het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en het Diakonessenziekenhuis in Utrecht.

Ook kunt u in De Parkgraaf terecht voor poliklinische revalidatie na een CVA.

In onderstaande voorlichtingspresentatie wordt informatie gegeven over wat een CVA is, wordt verteld welke behandelingen gegeven worden en hoe de revalidatie er in de Parkgraaf uit ziet.U kunt deze het best beluisteren via een pc of laptop met koptelefoon of oortjes.