Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wonen Een fijne dag Appeltaartconcerten

Vrienden van AxionContinu

Wist u dat AxionContinu ook een Vriendenstichting heeft? De Vriendenstichting zet zich in voor activiteiten voor bewoners van de locaties van AxionContinu, activiteiten die niet vanuit de reguliere zorgmiddelen gefinancierd kunnen worden. Met financiering van de Vriendenstichting is realisatie vaak wél mogelijk.

Over de vriendenstichting

De Vriendenstichting AxionContinu zet zich in voor activiteiten voor bewoners van de locaties van AxionContinu. Dit zijn activiteiten die niet vanuit de reguliere zorgmiddelen gefinancierd kunnen worden. Met financiering van de Vriendenstichting is realisatie vaak wél mogelijk! Dit jaar steunt de Vriendenstichting alvast deze drie mooie activiteiten: De Appeltaartconcerten, de Sunshine Soldiers en het Voetjes van de vloer festival.

De Vriendenstichting AxionContinu is gevormd op basis van de vriendenstichtingen die voor de afzonderlijke huizen bestonden. Zij organiseert nu activiteiten voor alle bewoners op een min of meer gelijke wijze.

Steun ons!

U kunt ons werk ondersteunen door vriend te worden van de Vriendenstichting met een donatie. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aan de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar. Doneren kan op verschillende manieren;

  • een éénmalige gift
  • vaste vriend worden door middel van een donatie vanaf € 15,00 per jaar.
  • een notariële schenkingsakte (lijfrente schenking) of een legaat opnemen in uw testament.

Ons rekeningnummer: NL06 RABO 0349548080 tnv Vriendenstichting AxionContinu

RSIN/ Fiscaal nummer: 852663304

Bestuur

Het bestuur van De Vriendenstichting Axioncontinu werkt nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers en de Raad van Bestuur van AxionContinu. Het bestuur van de Vriendenstichting is als volgt samengesteld:

De heer W. van Gelder, voorzitter
De heer P. de Klerk, secretaris/penningmeester
Mevrouw M. van Hoof
De heer M. de Haas
De heer B. Engbers
De heer M. Marcelis

De bestuursleden van de Vriendenstichting zijn gezamenlijk bevoegd en er is geen beloningsbeleid voor de bestuurders van De Vriendenstichting. Het besturen van De Vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Contactgegevens

Vriendenstichting AxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht
030 – 282 22 00

RSIN/ Fiscaal nummer: 852663304