Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Warme technologie illustratie breed

Warme technologie

Hoe kijken we terug?

In 2021 heeft AxionContinu geïnvesteerd in technologie, in warme technologie wel te verstaan. Daarmee bedoelen we die innovaties die bijdragen aan het comfort van de cliënt, want daar zit voor ons de ‘warmte’. Een belangrijke innovatie op dit gebied zijn de leefcirkels waarmee bewoners meer bewegingsvrijheid krijgen.

Een aantal innovaties zit nu nog in de testfase. Maar we blijven ons richten op vernieuwingen en ervaringen, want deze warme technologie is de toekomst.

Visie op e-health en domotica

In 2021 heeft AxionContinu een start gemaakt met de visie op e-health en domotica. Daar heeft een grote groep mensen een bijdrage aan geleverd. We hebben medewerkers geïnterviewd en in kaart gebracht wat er nodig is. Waar zit de toegevoegde waarde? Voor de divisie Verzorgd Wonen en Thuis hebben we ook gekeken naar de klantreis. Inmiddels is er een conceptversie van deze visie opgesteld.

Leefcirkels

Nadat woonzorgcentrum Mariënstein eerder al leefcirkels had ingevoerd, is daar in 2021 met een nieuw systeem een vervolg aan gegeven op de woonzorgcentra De Wartburg en De Bijnkershoek. Leefcirkels bieden bewoners bewegingsvrijheid op maat. Een leefcirkel is een afgebakend gebied in het woonzorgcentrum waarbinnen iemand zich veilig kan bewegen. Voor de een is dat het hele gebouw, voor ander is dat juist de beslotenheid van de woning. Voor wie dat nodig is, blijven de buitendeuren gesloten. Via een medaillon dat de bewoner bij zich draagt, wordt zo de individuele vrijheid bepaald. Wanneer een cliënt voorbij zijn leefcirkel gaat, krijgen de medewerkers een melding en kunnen zij naar de cliënt toegaan en hem terugbrengen binnen de leefcirkel.

Hoewel het voor sommige medewerkers en familieleden echt wel wennen is, zijn de resultaten van de leefcirkels erg goed. Doordat cliënten meer vrijheid hebben, zijn ze bijvoorbeeld rustiger en slapen ze beter.

Uitbreiding van de pilots

De pilots bij woonzorgcentra De Wartburg en De Bijnkershoek zijn halverwege 2021 afgerond. Deze zijn zo goed verlopen dat we de techniek van de leefcirkels inmiddels op vier andere locaties aan het inrichten zijn. Naast de technische voorbereiding is er ook een organisatorische voorbereiding nodig.

Lees meer Lees minder

Op het moment dat de bewegingsruimte van een cliënt vergroot, wordt ook het risico op incidenten groter. Hierover zijn we met medewerkers en familie en naasten in gesprek gegaan. Voor familieleden en naasten hebben we een avond belegd waarin we het concept uitlegden. Familieleden konden uiteraard vragen stellen en hun zorg uiten. Per cliënt hebben we vervolgens besproken welke bewegingsruimte geschikt is en dit hebben we vastgelegd in het dossier van de cliënt.

Zorg in verhalen Leefcirkels Kopje koffie bewoner

Werken met leefcirkels in De Wartburg

In dit artikel vertellen medewerkers over de invoering van leefcirkels en de werking in de praktijk in De Wartburg.

Lees het artikel

Camera’s en sensoren

Op de zorgafdelingen zijn we een project gestart rond camera’s en sensoren. Eerst is beschreven hoe we beveiligingscamera’s en zorgcams willen inzetten. We zien dat deze innovaties de veiligheid van medewerkers, cliënten en bezoekers vergroten. En ze dragen bij aan een betere zorg. Dankzij de intercomfunctie in de camera kunnen zorgmedewerkers, met name ’s nachts controleren wat er gebeurt, zonder dat zij de deur open moeten maken en de bewoner eventueel stoort in zijn slaap. Tegelijkertijd zien we ook dat sommige zorgmedewerkers nog moeite hebben om de camera’s effectief in te zetten. Dit vraagt soms echt om een verandertraject. De komende tijd gaan we ze hierin verdere ondersteuning bieden.