Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samen leven illustratie breed

Samen leven

Hoe kijken we terug?

Om in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden, is samenwerking essentieel. In 2021 heeft AxionContinu veel energie gestoken in het beter leren kennen van onze samenwerkingspartners. Ook onderzoeken we hoe we de onderlinge contacten tussen mensen kunnen stimuleren, zodat zij voor elkaar kunnen zorgen. We weten dat er in de toekomst niet genoeg ruimte zal zijn om alle ouderen in een zorgorganisatie te laten wonen. Daarom moeten we onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk inrichten en nieuwe vormen van samenleven en samen zorgen in de wijk ontwikkelen. Wat zijn de behoeften van de bewoners van IJsselstein en Lopik, of Kanaleneiland? Kijkend naar de toekomst van huisvesting, hoe kunnen we daar inspelen op de specifieke behoeften? Dat zijn zaken die we in 2022 verder gaan uitdiepen.

WOL

Waardigheid en trots op locatie (WOL) is een programma dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt aangeboden aan ouderenzorgorganisaties. Tijdens de eerste fase van het programma zijn alle woonzorglocaties van AxionContinu getoetst met een scan op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierin kwamen aspecten aan bod zoals persoonsgerichte zorg, welzijn, veiligheid, wonen en de randvoorwaarden. Uit de scan kwamen op verschillende locaties verbeterpunten naar voren.

In de tweede fase van het programma kregen de zorgorganisaties subsidie om WOL-coaches aan te stellen. Deze hebben samen met de locaties doelen en interventies beschreven en een plan van aanpak opgesteld. Leidinggevenden en medewerkers kregen zo inzicht in de mogelijke aanpassingen. Eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten zijn hierbij leidend. Het WOL-traject is in 2021 gestart en duurt tot eind 2022. In 2021 zijn veel projecten opgestart. Een aantal voorbeelden van gestarte projecten lichten we hieronder uit.

Lees meer Lees minder

Voorbeelden van gestarte projecten
Sommige thema’s die uit de scan naar boven kwamen, gelden voor alle locaties, andere waren juist verschillend per locatie. Een thema die voor de hele organisatie gold was de verbetering van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en medewerkers van de facilitaire dienst. Een cliënt ziet soms wel vijf zorgmedewerkers per dag en net zoveel facilitaire medewerkers. Ook was de communicatie tussen die verschillende medewerkers niet optimaal. Door vaker samen te overleggen en elkaar beter te leren kennen, kunnen we beter werken aan het welzijn van de cliënt.

Methodisch werken heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Een keer per week houden de teams een gezamenlijke dagstart en worden de doelen voor die week besproken. Hierbij is ook aandacht voor het werkplezier van de medewerkers en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Terugkijkend zien we dat we er steeds beter in slagen om de afspraken die worden gemaakt goed op te schrijven, uit te voeren en te evalueren. Dat schept vertrouwen voor de toekomst.

De toekomst van huisvesting

Naar verwachting hebben we in Utrecht in 2040 drie keer zo veel woningen nodig voor ouderen met een zwaardere zorgvraag, zoals verpleeghuiszorg. Dit groeiend aantal ouderen is niet op dezelfde manier te huisvesten. Ook is zelfs een verdubbeling van het aantal woonruimtes binnen zorgorganisaties niet realistisch gezien de arbeidsmarkt. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en er moeten voorzieningen komen die daarbij aansluiten. Dit betekent dat we met de gemeente en met woningcorporaties moeten kijken hoe we dit kunnen realiseren.
Een andere mogelijkheid is dat ouderen in een geclusterde woonvorm samenwonen. In zo’n setting woont bijvoorbeeld een veertigtal mensen bij elkaar. Zij kunnen rekenen op elkaars nabijheid en op het onderlinge contact. En als er echt zorg nodig is, wordt deze geleverd door een zorgorganisatie. Alleen mensen met een zwaardere of complexere zorgaanvraag stromen door naar een woning binnen een zorginstelling.

Hoe wij ons voorbereiden op de toekomst en over de renovatie van woonzorgcentrum De Bijnkershoek leest u hieronder.

Lees meer Lees minder

Voorbereidingen voor de toekomst
Om voorbereid te zijn op deze toekomst wil AxionContinu de aanleunwoningen geschikter maken voor mensen met zwaardere zorgvragen. Dan kunnen mensen ook langer in hun aanleunwoning blijven wonen. Daarnaast vindt AxionContinu het belangrijk dat woonzorgcentra het middelpunt van de wijk vormen. Ze moeten plekken worden waar ouderen bijvoorbeeld kunnen eten, een pakketje op kunnen halen, een reis kunnen boeken, digitale vragen kunnen stellen, informatie kunnen krijgen over oud worden, waar ze koffie gaan drinken of hun vriend(inn)en ontmoeten. Als onze woonzorgcentra de rol krijgen van een soort buurthuis voor jonge ouderen, is het straks, wanneer deze ouderen hulpbehoevend worden, gemakkelijker om hulp te vragen en te bieden in een vertrouwde setting. In woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht en De Bijnkershoek zijn we daarom in 2021 gestart om dergelijke buurthuisfuncties voor te bereiden.Samen met woningcorporatie Mitros in Nieuwegein zijn we daarnaast een bouwinitiatief gestart.

Mitros gaat een 87 huurwoningen bouwen waarvan 43 bestemd zijn als specifieke zorgwoningen. Is er zorg nodig, dan kunnen de bewoners rekenen op de ondersteuning van AxionContinu.

Woonzorgcentrum De Bijnkershoek
Op woonzorgcentrum De Bijnkershoek, aan de rand van Transwijk, is een grote verbouwing afgerond. Het pand was sterk verouderd en is geheel gerenoveerd. Er is een woonvoorziening gemaakt waar cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De cliënten hebben een mooi tweekamerappartement waar ze wonen, met daarnaast een gezamenlijke woonkamer.