Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Reismaatje illustratie breed

Reismaatje

Hoe kijken we terug?

In 2021 is de ambitie uitgesproken om ouderen te ondersteunen bij elke fase van het ouder worden. Dat betekent dat we in een vroeg stadium betrokken willen zijn en ze willen leren kennen wanneer ze nog in de thuissituatie wonen. AxionContinu biedt meerdere diensten om thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers langer te ondersteunen in de thuissituatie. Maar deze rol van reismaatje is een rol die we pas voor de beleidsperiode van 2022 tot 2026 hebben benoemd. Toch hebben we een aantal zaken in de steigers gezet. Zo is het project Steunsystemen in de wijk opgezet om bij thuiswonende ouderen in beeld te komen voordat zij hulpbehoevend worden.

Steunsystemen in de wijk

Voor ouderen is het vaak moeilijk om te weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben of zich eenzaam voelen. Er zijn zo veel aanbieders en organisaties dat het soms onoverzichtelijk wordt. Om senioren beter te kunnen voorbereiden op hun oude dag en ze te ondersteunen in de thuissituatie, zijn we gestart met project Steunpunt De Waard in de wijk rond woonzorgcentrum De Schutse in Lopik. Het doel van het project is om op een laagdrempelige manier alvast mee te lopen op het pad van de ouderen. En zo dus in een vroeg stadium de ouderen en hun behoeften in beeld te hebben. Naast De Waard zijn er op meerdere plekken vergelijkbare initiatieven gestart door andere (zorg)instellingen.

De Waard maakt een koppeling tussen ouderen met een hulpvraag en ouderen die hun diensten aanbieden. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld hulp krijgen met koken en tegelijkertijd iemand anders helpen door zijn hond uit te laten. Op deze manier komen mensen met elkaar in verbinding. De Waard verwijst ook door naar andere organisaties en instellingen. Andersom worden de ouderen via het wijkteam of het sociaal loket doorverwezen naar De Waard.

"Ik kan weer echt naar de kapper omdat ik elke twee weken opgehaald word door een vrijwilliger. Zo zie ik weer mensen en kan ik een praatje maken."
- Een betrokken buurtbewoner

In juli 2021 is een kwartiermaker aangesteld en zijn we gestart met het inrichten van de systemen die nodig zijn. Ook zijn we begonnen om het aanbod in de wijk te inventariseren. Vanaf oktober zijn vrijwilligers geworven en hebben we acties uitgezet om de bewoners te bereiken en contact te leggen met partners in de wijk. Er is een subsidie aangevraagd voor 2022. Inmiddels is deze subsidie toegekend.