Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Optimisten in de zorg

Optimisten in de zorg

Optimisten in de zorg, zo noemen we onszelf. Als je als cliënt met AxionContinu in contact komt, is dat meestal omdat je iets is overkomen. Je wordt ouder, hulpbehoevend of je moet revalideren… Bij AxionContinu streven we er niet alleen naar om de cliënten goede verzorging en behandeling te bieden. Wij bezorgen ze graag een mooie dag. Daartoe kijken we naar de mogelijkheden en stoppen niet bij wat noodzakelijk is. Wij gaan uit van de individuele wensen en behoeftes van de cliënt. Wij willen van positieve waarde zijn voor onze cliënten en leveren waardevolle zorg.

Strategietraject

In 2021 is het nieuwe strategische beleidsplan voor de komende vijf jaar (2022 – 2026) vastgesteld: Optimisten in het leven, én in de zorg. Daarmee is een duidelijke stip op de horizon gezet. We hebben er bewust voor gekozen om dit beleidsplan organisch te laten ontstaan vanuit de bedoeling. Daartoe hebben we gesprekken gevoerd met cliënten, medewerkers, familieleden en andere stakeholders. Als we van positieve waarde willen zijn voor onze cliënten, wat is dan precies de taak die voor ons ligt? Wat hebben we te doen? En welke rol hebben wij binnen het netwerk? De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een nieuwe visie en missie.

Visie
In 2027 nemen mensen met een ondersteuningsbehoefte meer regie over hun eigen gezondheid en leefstijl. Zij voelen zich minder eenzaam. Zorg is ondersteunend aan wat zij belangrijk vinden in het leven.

Missie

Vanuit onze optimistische houding gaan we uit van de mogelijkheden van mensen én hun sociale omgeving.​

Onze zeven speerpunten
Het nieuwe strategische beleidsplan is opgebouwd langs zeven speerpunten. Dit zijn de ambities die we aan het einde van de beleidsperiode samen met cliënten, hun naasten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners gerealiseerd willen hebben.

Ons doel illustratie

Centraal staat een mooi leven voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, samen met degenen die om hen heen staan. Ook de maatschappij waarin wij wonen heeft daar een belangrijke rol in. AxionContinu wil hieraan bijdragen door als reismaatje zorg en ondersteuning makkelijker te organiseren. We willen een gids in de keten van samenwerkingspartners zijn en met alle deskundigheid die we in huis hebben ervoor zorgen dat mensen met complexe aandoeningen passende zorg krijgen. We werken met betrokken collega’s in een cultuur waarbij we fijn (samen) werken en benutten daarbij de mogelijkheden van warme technologie.

De eerste stappen
Nu het beleidsplan eenmaal staat, is het zaak om te kijken naar het vervolg. Hoe bereiken we de doelen die we onszelf gesteld hebben. Welk gedrag hoort daarbij? Welke projecten lopen er binnen de organisatie? En hoe dragen deze bij aan het strategisch beleidsplan? In 2022 geven we hier met alle betrokken partijen, zoals medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten en samenwerkingspartners verdere invulling aan.

Jaarverslag 2021

In 2021 zijn al veel activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de ambities die onder de zeven speerpunten zijn geformuleerd. Daarom is dit jaarverslag ingedeeld volgens de zeven speerpunten van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast kijken we terug op de stappen die gezet zijn op het gebied van bedrijfsvoering.

Corona

Zoals overal op de wereld speelde corona in 2021 nog steeds een prominente rol binnen de organisatie. Gelukkig zijn er, met name door de vaccinaties, minder mensen ziek geworden en overleden. Ook speelde mee dat we inmiddels ruime ervaring hebben met corona en met de inzet van maatregelen. Daardoor was de zorg voor de cliënten beter te organiseren dan tijdens de lockdown in 2020. Voor het welzijn van de cliënten scheelde het enorm dat we onze deuren open konden houden voor familieleden en bezoekers. Er is een groot compliment op zijn plaats voor de medewerkers die de dagelijkse zorg leveren. Ondanks alle hectiek rond corona slaagden zij erin om er te zijn voor de cliënten.

Hoe wij omgingen met vaccinaties en medewerkers in quarantaine, een Covidunit opzetten, preventieve acties uitzetten en een webinar organiseerden over Therapie na Covid-19 beschrijven we in onderstaande.

Lees meer Lees minder

Vaccinaties
In maart 2021 heeft AxionContinu alle bewoners een vaccinatie aangeboden. Veruit de meeste bewoners van de woonzorglocaties hebben hier gebruik van gemaakt. De vaccinatiegraad was 97%. Het vaccinatieproces verliep gestroomlijnd. Een prikteam ging naar de locaties zodat de cliënten gewoon thuis hun vaccinatie konden krijgen. Dankzij zorgvuldig handelen hebben we in plaats van vijf, zes vaccinaties uit de ampullen kunnen halen. Het overschot werd gebruikt om de cliënten te vaccineren die bij ons wonen, maar onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. De overige vaccins zijn gebruikt voor zorgmedewerkers. In het najaar van 2021 heeft een boostervaccinatieronde plaatsgevonden voor zowel bewoners, medewerkers als vrijwilligers.

Medewerkers in quarantaine
Ondanks de vaccinatie- en boosterrondes raakten er later in het jaar steeds meer medewerkers besmet en was de uitval hoog omdat zij in quarantaine of isolatie moesten. Hierop zijn er extra maatregelen getroffen zodat de zorgcontinuïteit niet in gevaar kwam. Als gevolg daarvan hebben cliënten op sommige momenten op een andere manier zorg gekregen dan ze van ons gewend waren. Medewerkers zijn soms meer of in andere teams gaan werken, of zijn op vrije dagen teruggekomen. Ook hebben familieleden, vrijwilligers en kantoormedewerkers bijgesprongen om de zorgmedewerkers te ontlasten. AxionContinu heeft zich ook voorbereid op code zwart, maar gelukkig hebben we deze niet bereikt. Met vereende krachten zijn we er doorheen gekomen en hebben we de bewoners toch mooie dagen weten te bezorgen.

De Covidunit
De afgelopen twee jaar heeft AxionContinu in een korte tijd een enorme expertise ontwikkeld op het gebied van corona. Twee jaar geleden was het coronavirus nagenoeg onbekend en waren er geen hulpmiddelen. Nu staat er een professioneel team klaar om mensen te helpen herstellen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar ook nog niet naar huis kunnen. Daarmee vervullen we een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2021 heeft AxionContinu meerdere keren te maken gehad met uitbraken, waardoor we de zorg hebben moeten opschalen en afschalen.

Preventieve acties
Om onze normale dienstverlening toch door te kunnen laten gaan, hebben de teams grote stappen gezet. Er is een preventiedraaiboek gemaakt. We zijn erg bedreven geraakt in het compartimenteren van de afdelingen om verdere besmettingen te voorkomen. Hiervoor zijn zelfs onderverdelingen gemaakt in de teams. Ook zijn er coronacoaches op de werkvloer aangesteld. Deze coaches zijn zorg- of facilitaire medewerkers die er op een toegankelijke manier voor zorgen dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Zo zijn er pictogrammen gemaakt die inzichtelijk maken in welke fase van besmetting iemand is. Ook nieuwe collega’s en uitzendkrachten worden door hen op de hoogte gebracht van de maatregelen. Regelmatig komen de coronacoaches bij elkaar om te evalueren wat werkt en wat niet. Deze preventieve maatregen hebben veel gevraagd op het gebied van logistiek, denkvermogen en alertheid van de teams. Maar juist dankzij deze maatregelen hebben we de besmettingen beter onder controle en kunnen we het aantal lege bedden controleren.

Webinar Therapie na COVID-19
Op 18 maart 2021 organiseerde de longfysiotherapeuten van de divisie Revalidatie en herstel het interactieve webinar ‘Therapie na COVID-19’ voor collega-fysiotherapeuten in de eerste lijn. Zij deelden hierin hun opgedane kennis, ervaring en expertise over COVID-19 zodat de deelnemers konden leren over therapie bij ouderen die corona hebben doorgemaakt.