Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gids in de keten illustratie breed

Gids in de keten

Hoe kijken we terug?

Met de vergrijzing en de veranderende vraag staan we voor een grote opdracht. Een opdracht die we niet alleen kunnen invullen. We moeten samenwerken, in de wijk en op het gebied van technologie en expertisezorg. We willen een bijdrage leveren aan de regio en als grootste ouderenzorgorganisatie in Utrecht wordt dat ook van ons verwacht.

In 2021 heeft AxionContinu veel gezaaid op het gebied van samenwerking. We hebben veel overleggen gehad met de gemeente, welzijnsorganisaties, collega-zorgorganisaties, kenniscentra, mantelzorgers en naasten. Tien jaar geleden zagen we de collega-zorgorganisaties wellicht nog als concurrenten, inmiddels zijn we ons heel bewust van het feit dat we het zonder elkaar niet redden. We zoeken elkaar op en maken ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het Zorgkantoor heeft daar ook de financiering voor geregeld.

Krachtig Verbindende Toekomstvisie

Omdat samenwerking met verschillende ketenpartners steeds belangrijker wordt, hebben we in 2021 de Krachtig Verbindende Toekomstvisie ondertekend. Daarmee hebben verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, het Zorgkantoor Utrecht en de IVVU (een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht) de handen ineengeslagen. Deze partijen gaan een vernieuwende visie ontwikkelen om samen goede zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst.

De projecten

In 2011 is AxionContinu onder de vlag van de Krachtig Verbindende Toekomstsvisie gestart met een aantal deelprojecten. AxionContinu doet mee met twee projecten in het centrum van Utrecht en met een project in West Utrecht.

Lees meer Lees minder

Het ministerie van VWS heeft onder de noemer ‘hoog complex, laag volume’ tien kleine, verschillende groepen cliënten benoemd met een hoogcomplexe zorgvraag. We zijn nu aan het inventariseren welke instelling in de regio Utrecht welk type hoogcomplexe zorg levert, zodat ook andere instellingen gebruik kunnen maken van de specifieke kennis die binnen een instelling aanwezig is.

Ook op het gebied van opleiden en ontwikkelen wil AxionContinu samenwerken om bijvoorbeeld kwaliteitsverpleegkundigen op te leiden. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen dan vervolgens rouleren tussen de verschillende organisaties. Zo is de expertise binnen handbereik en kunnen we onderling leren van elkaar.

Juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste financiering

Voor de revalidatiezorg is in 2021 onderzoek gedaan naar een betere overeenstemming tussen de zorg die we verlenen en het zorgprofiel van de cliënt. We willen meer sturen op een gezonde bedrijfsvoering en bij het nemen van beslissingen zijn we alerter op de financiering. Op basis van de indicatie van de cliënt leveren we zo de juiste zorg en dienstverlening op de juiste plaats, maar ook met de juiste financiering.

Samen met Raedelijn, een regionaal adviesbureau voor de zorg, en verschillende ketenpartners in de regio heeft AxionContinu in 2021 een inventarisatie gemaakt van de geriatrische revalidatiezorg in de regio. Zo is er onderzocht hoeveel bedden er nodig zijn en welke knelpunten er zijn in de doorstroom van het ziekenhuis naar de GRZ en van de GRZ naar de thuiszorg. Ook is gekeken naar cliënten die eigenlijk niet in het juiste bed liggen en naar mogelijke oplossingen hiervoor. Zilveren Kruis Achmea financiert dit project.

Daarnaast zien we dat onze expertise op het gebied van geriatrische revalidatiezorg de laatste jaren enorm is toegenomen. Dit betekent dat we ook nieuwe doelgroepen opnemen en behandelen. In 2021 zijn we het gesprek gestart met de zorgverzekeraar om te zorgen dat de juiste financiering aan onze zorg gekoppeld wordt.

Samenwerkingsverbanden

In 2021 is AxionContinu een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan. We lichten deze hieronder toe.

Steunhart (UMC Utrecht)

In 2021 is AxionContinu samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) als eerste in Nederland gestart met de revalidatie voor mensen met een steunhart. De zorgverleners van het UMCU en AxionContinu werken samen om de beste (na)zorg en revalidatie te bieden aan de patiënten die een steunhartoperatie hebben ondergaan. Dit is een zware operatie die voorheen vaak een langdurig verblijf in het ziekenhuis vereiste. Dankzij deze samenwerking kunnen patiënten met een steunhart eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis en kan de revalidatie eerder worden gestart. Het verblijf in het revalidatiecentrum van AxionContinu is een veilige tussenstap voordat zij naar huis terugkeren. AxionContinu heeft de expertise en de gespecialiseerde behandelaars en zorgverleners in huis om revalidanten met hartproblemen bij te staan.

In 2021 hebben er 30 mensen na een steunhartoperatie bij AxionContinu gerevalideerd.

ONUe

AxionContinu participeert in het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe). Dit is een samenwerkingsverband tussen thuiszorgorganisaties in Utrecht. Specialisten ouderengeneeskunde en psychologen van AxionContinu ondersteunen huisartsen bij gespecialiseerde zorg voor ouderen thuis. Daarnaast behandelen zij mensen in de eerste lijn. Zo vormen zij een aanvulling op de zorg vanuit de huisartsen. Met de inbreng vanuit de mobiele geriatrische teams (MGT) van AxionContinu vormen zij een gespecialiseerd zorgnetwerk rondom de ouderen in de wijken met het doel ouderen langer zelfstandig of met hulp thuis te laten wonen.

St. Antonius Ziekenhuis en Harvard

Samen met het St. Antonius Ziekenhuis en Harvard University in Boston is in 2021 het traineeship Traumageriatrie opgezet. Er zijn niet genoeg geneeskundestudenten die voor de ouderengeneeskunde kiezen, vaak omdat ze onvoldoende zicht hebben op wat het vak inhoudt. Om hier iets aan te doen is er een bijzondere samenwerking ontstaan tussen de divisie Revalidatie en herstel van AxionContinu, de maatschap Heelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis en het traumazorgnetwerk Midden-Nederland. In dit programma lopen jonge artsen acht maanden mee bij AxionContinu, acht maanden in het St. Antonius Ziekenhuis en doen zij acht maanden onderzoek in Brigham and Women’s Hospital, het op een na grootste opleidingsziekenhuis van Harvard Medical School. Deze unieke samenwerking biedt jonge artsen de mogelijkheid om meerdere aspecten van de ouderenzorg te leren kennen. Zij kunnen eerst oriënterend ervaringen opdoen voordat ze definitief beslissen welke kant hun carrière opgaat.

De Hoogstraat Revalidatie

Op het gebied van revalidatie zien we dat de grens tussen medisch-specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) niet altijd zwart-wit is. Soms is het moeilijk om een inschatting te maken waar een cliënt het best kan revalideren en de beste resultaten kan behalen. Om deze inschatting beter te kunnen maken, zijn we intensiever gaan samenwerken met De Hoogstraat Revalidatie en is onder andere de verlengde triage in het leven geroepen: een extra lange periode om te beoordelen waar de cliënt het best kan revalideren. Om samen te zorgen voor een goede doorstroom vanuit het ziekenhuis is ook het UMCU betrokken bij deze verlengde triage.

Convenant Overvecht

Een belangrijke stap op het gebied van samenwerking in de keten, hebben we bereikt met het Convenant Overvecht. Relatief veel ouderen in Overvecht hebben meervoudige, complexere problematieken. Alleen door een nauwe samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en het buurtteam kunnen we deze ouderen de zorg bieden die zij nodig hebben. In het Convenant Overvecht hebben we vastgelegd hoe we gaan samenwerken op dit gebied. Door dit convenant weten zorgverleners in Overvecht elkaar gemakkelijker te vinden.

Wijkverpleegkundigen bij de huisarts

In 2021 is AxionContinu ook gestart om de huisartsen te ondersteunen door de inzet van wijkverpleegkundigen in de praktijk. De wijkverpleegkundige kent de ouderenzorg als geen ander en weet wat er nodig en mogelijk is om thuis te blijven wonen. En kan dus de juiste stappen zetten. Door deze samenwerking heeft de huisarts een expert in huis en wordt de verbinding tussen de verschillende zorgdomeinen versterkt.