Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Expert leefkwaliteit en passende zorg illustratie breed

Expert leefkwaliteit en passende zorg

Wij ontwikkelen continu onze kennis op het gebied van leefkwaliteit en passende zorg. Hierbij bieden we een zo volledig en passend mogelijk aanbod van ´leef/dienstverlening´, van laagdrempelige ondersteuning tot specialistische zorg.

Eerstelijns Expertisecentrum (ELEC)

De behandeldienst en de specialistische zorg die wij bieden aan mensen thuis hebben we ondergebracht in het Eerstelijns Expertisecentrum (ELEC). In de loop van 2022 is het centrum uitgebreid. Zo zijn er meer artsen en casemanagers dementie aan het ELEC verbonden. Ook is een volledig team psychologen en ergotherapeuten aangesloten. Palliatieve zorg en wondzorg horen bij het expertisecentrum. Verder is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de rol van Verpleegkundig specialist-generalist in de eerste lijn.

Het ELEC heeft een grote rol bij de uitvoering van de ambulante Wzd (Wet zorg en dwang) en de coördinatie van de RM (Rechterlijke Machtiging) & IBS (In Bewaring Stelling). De doorontwikkeling van het ELEC staat op de agenda voor 2023. Deze vorm van zorg/behandeling en consultatie/kennisdeling past bij uitstek bij de ontwikkelingen gericht op het meer toekomstbestendig maken van de zorg.

Regionaal Expertisecentrum NAH+

Het ministerie van VWS wil landelijke regionale expertisecentra inrichten voor kleine groepen mensen met een complexe zorgvraag. De Ingelanden wordt hét expertisecentrum NAH+ in de regio, dat betekent dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel die hoog specialistische zorg nodig hebben, hier terecht kunnen.
Enerzijds kunnen cliënten die hooggespecialiseerde zorg nodig hebben bij ons wonen. Daarnaast delen wij kennis en ervaring met zorgorganisaties in de regio zodat zij zelf deze cliënten deze zorg kunnen bieden.

De voorbereidingen om Regionaal Expertisecentrum NAH+ te worden, zijn in 2022 begonnen met het inrichten van de organisatie op deze ontwikkeling. De daadwerkelijke start en doorontwikkeling zijn afhankelijk van passende financiering. Inmiddels is duidelijk dat per 1 juli 2023 een nieuwe beleidsregel zal gelden voor de doelgroep NAH+ en is besloten om in te schrijven voor accreditatie in 2024.

GRZ+-zorg

In vergelijking met andere GRZ-aanbieders bieden wij op onderdelen complexere GRZ-zorg, zoals revalidatiezorg aan mensen met een steunhart (zie hieronder). Met verzekeraars zijn wij in onderhandeling om voor deze GRZ+-zorg een passend tarief te ontvangen.

Steunhart UMCU

De unieke samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor revalidatie van mensen met een steunhart is begonnen in 2021. Zorgverleners van het UMCU en AxionContinu werken nauw samen om de beste (na)zorg te bieden aan mensen die een steunhart hebben gekregen. Dankzij deze samenwerking kunnen cliënten eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen en op een goede manier revalideren. Dat is comfortabel voor de cliënt. Uit business cases die AxionContinu en het UMCU gezamenlijk opstelden, blijkt dat hierdoor de totale zorgkosten lager ten opzichte van een revalidatietraject in het ziekenhuis.

Tevredenheid cliënten

Op ZorgkaartNederland kunnen cliënten en familieleden hun ervaring met zorgaanbieders plaatsen en de organisatie een score geven. In 2022 is de gemiddelde score van AxionContinu een 8,3.

Cliënttevredenheidsonderzoek

AxionContinu doet door middel van enquêtes actief onderzoek naar de cliënttevredenheid. Hiervoor gebruiken we de Netto Promotor Score (NPS). De NPS geeft aan in welke mate AxionContinu wordt aanbevolen door de cliënten. Ten opzichte van 2021 is hierin een verbetering zichtbaar.

NPS beoordeling:

< 0: niet goed
0 - 50: goed
> 50: excellen

Tabel clienttevredenheidsonderzoek