Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

AxionContinu in 2021

Een terugblik op jaar 2021

Net als 2020 was ook 2021 een bewogen jaar waarin corona een grote rol heeft gespeeld. In het voorjaar hadden we nog de goede hoop dat het virus onder controle was, maar in het najaar kwam het in alle hevigheid weer terug. Dit betekende dat we weer een groot beroep moesten doen op de flexibiliteit en de inzet van onze medewerkers. We zijn enorm dankbaar voor de goede zorg die onze medewerkers hebben geleverd aan de cliënten. Ondanks corona en alle projecten die er gaande zijn, hebben zij dagelijks hun schouders eronder gezet en al het mogelijke gedaan om onze cliënten een mooie dag te bezorgen. Zij verdienen een groot compliment!

Marieclaire en Martin

We realiseren ons dat 2021 ook voor de cliënten, familieleden en vrijwilligers een ingrijpend jaar is geweest. Het was een jaar waarin we opnieuw bewust afstand moesten houden en fysiek contact maar beperkt mogelijk was. We moesten zaken anders regelen en andere manieren vinden om toch in contact te blijven. We waarderen de manier waarop u betrokken bent gebleven bij onze organisatie en bij onze cliënten.

Voor AxionContinu was 2021 een jaar waarin we ons blikveld meer naar buiten hebben gericht. We hebben in de zorg te maken met vergrijzing en met een toenemende complexiteit in de zorgvraag. Dat vraagt iets van ons als zorgaanbieder richting onze cliënten en medewerkers. Maar we hebben ook een bredere taak richting de gemeenschap om ons heen. Alleen door samen te werken en goed af te stemmen in de hele zorgketen, kunnen we het vraagstuk van een toenemende zorgvraag en de afnemende arbeidscapaciteit ter hand nemen. We moeten dus samenwerken met andere zorginstellingen, huisartsen en ziekenhuizen, maar ook met maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, gemeentes en inwoners van de steden en dorpen waar we zorg leveren. Bij AxionContinu heeft in 2021 laten zien dat we de drive hebben om deze nieuwe wegen te bewandelen. Daar zijn we trots op.

Marie-Claire van Hek
Martin den Hartog
Raad van bestuur AxionContinu

(Kwaliteits) jaarverslag 2021 AxionContinu als pdf