Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samen leven illustratie breed

Samen leven

Wij streven ernaar dat onze woonzorglocaties een wijkfunctie hebben en een ontmoetingsplek en laagdrempelig ondersteuningspunt zijn voor de mensen in de wijk met vragen over hulp, zorg en ouder worden. Hier richten we onze dienstverlening op in. Dit doen we samen met onze partners in de wijk.

Scheiden van wonen en zorg

We ontwikkelen met partners nieuwe woonvormen die passen bij de maatschappelijke ontwikkeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Daarbij zijn drie pijlers belangrijk: zorgen voor voldoende woningen voor ouderen in de buurt, het sociale netwerk van ouderen versterken en zorg nabij. Wij zien het als onze opdracht zorg én bijdragen aan kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen te bieden.

In maart 2022 heeft AxionContinu samen met onder meer de Gemeente Utrecht, vertegenwoordigers van ouderen, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties en het zorgkantoor het convenant ‘Een (t)huis voor ouderen’ ondertekend. Het project Hof van Leeuwensteyn (zie hieronder) is een concrete uitwerking van dit convenant.

Hof van Leeuwensteyn, community living

Woningcorporatie Mitros (sinds 1 januari 2023 Woonin) ontwikkelt in Leidsche Rijn wooncomplex Hof van Leeuwensteyn. Daar wonen straks ouderen en gezinnen die ‘naar elkaar omzien’. AxionContinu is partner en levert de zorg aan de ouderen. De samenwerkingsafspraken zijn in 2022 gemaakt. De eerste paal ging in januari 2023 feestelijk de grond in.

60 jaar Mariënstein

Woonzorgcentrum Marienstein bestond in 2022 60 jaar. Mariënstein heeft al decennia een belangrijke functie in de zorg voor ouderen in de IJsselsteinse gemeenschap. Het jubileum is op verschillende momenten feestelijk gevierd. Het thema was ‘de sixties’.

Steunsystemen in de wijk

Steunsystemen bieden informele hulp aan oudere wijkbewoners zodat zij langer zonder of met minder zorg thuis kunnen blijven wonen. Dat gebeurt vanuit onze woonzorgcentra, waarbij wij de samenwerking zoeken met partners in de wijk. Buurtbewoners worden gekoppeld aan vrijwilligers, die inspelen op hun (ondersteunings)vraag. In de woonzorgcentra zijn activiteiten waar ouderen aan kunnen meedoen en voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken.

Twee steunpunten zijn inmiddels geopend:


- De Waard in De Schutse (Lopik) in 2022
- BuurSaam in Mariënstein (IJsselstein) in januari 2023

Lees meer over de steunpunten op onze website.

De opening van steunpunten bij ’t Huis aan de Vecht (Overvecht), De Bijnkershoek (Transwijk) en Voorveldse Hof (Voordorp) staan voor 2023 op de rol.

Voorzieningen in woonzorgcentra voor wijkbewoners

AxionContinu wil de locaties zoveel mogelijk toegankelijk maken voor de buurt. In de meeste locaties zijn buurtbewoners welkom voor bijvoorbeeld een kopje koffie om anderen te ontmoeten. Er zijn ook voorzieningen waar wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Denk daarbij aan het restaurant, de kapper of de biljarttafel. Ook zijn er geregeld kerkdiensten of andere religieuze diensten.

Nieuwe opzet Dagactiviteitencentra (DAC’s)

We maakten in 2022 een start met het beter laten aansluiten van het aanbod van dagactiviteitencentra op de individuele behoeften van onze bezoekers. Het uitgangspunt is een meer passend aanbod op maat. Deze is afhankelijk is van de persoonlijke situatie en op voorwaarde van de bekostiging (Wlz, Wmo of ziektekostenverzekering).

Overdracht huishoudelijke hulp Lekstreek

De huishoudelijke hulp in de Lekstreek (IJsselstein en Lopik), voor cliënten met een Wmo-beschikking, is per 1 juni 2022 overgedragen aan Vierstroom Hulp Thuis. Deze organisatie heeft een passender aanbod. Voor de cliënten was het een naadloze overgang. Een deel van de medewerkers is meegegaan naar Vierstroom Hulp Thuis. Een ander deel is bij ons blijven werken voor de huishoudelijke hulp bij cliënten met een Wlz-indicatie.