Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Mooi leven illustratie breed

Mooi leven

Wij willen weten wat cliënten belangrijk vinden en hen echt leren kennen. Samen met de cliënt kijken we naar wat/hij nodig heeft om zelfstandig te zijn en te doen waar hij/zij gelukkig van wordt. Dit doen we met de focus op de mogelijkheden van de client en met een open blik naar buiten.

Een mooie dag: samenwerken zorg en welzijn

Een mooie dag. Dat willen wij onze cliënten bieden. Met aandacht voor wat iemand persoonlijk nodig heeft. Welzijnsactiviteiten vinden vaker kleinschalig of één-op-één plaats. Zowel medewerkers welzijn als mantelzorgers en vrijwilligers geven aandacht op maat en dragen zo bij aan een mooie dag. Voor AxionContinu is het vanzelfsprekend dat kunst en cultuur bijdragen aan een mooie dag. In 2022 waren er veel activiteiten zowel AxionContinu-breed als in de locaties. Enkele voorbeelden zijn Utrecht Museumdag, Voetjes van de Vloer-festival en de Appeltaartconcerten. Een aantal bewoners van AxionContinu kon met een lift de Domtoren op. Bekijk het filmpje.

Nieuwe visie op zorg

Hoe gaan we de komende jaren met steeds meer ouderen als gevolg van de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt onze cliënten goede zorg bieden? Hoe zorgen we dat ouderen zo lang mogelijk eigen regie houden? Daarvoor is een nieuwe visie op zorg nodig. In 2022 is daar een begin mee gemaakt. In 2023 gaan we deze visie verder doorontwikkelen. De samenwerking met familie en mantelzorgers en de rol van welzijn zijn belangrijke elementen van de nieuwe visie op zorg. Hierdoor zetten we zowel in op formele als informele zorg om de toekomstbestendigheid van de zorg voor onze cliënten te waarborgen. Deze doorontwikkeling willen we met betrokkenheid van medewerkers, CCR, management en samenwerkingspartners vormgeven. Wij sluiten daarmee aan bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied die onder meer tot uiting komen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO).

Langer Thuis

Met Langer Thuis kunnen mensen met een Wlz-indicatie op een prettige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Er wordt praktische zorg geboden, zoals persoonlijke verzorging en hulp bij het innemen van medicijnen. Langer Thuis kijkt daarnaast met de cliënt wat er nodig is voor een fijne dag. Denk aan een wandeling, samen koffiedrinken of een familiebezoek.

In 2022 zijn twee pilots gehouden. Er is nu een Langer Thuis-team in IJsselstein en in Utrecht. In 2023 wordt ingezet op uitbreiding van het aantal teams, waarbij de uitdaging zal zijn om in deze krappe arbeidsmarkt nieuwe collega’s te werven.

Langer Thuis sluit naadloos aan op de landelijke ontwikkeling dat ouderen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Hospice Demeter

Academisch Hospice Demeter in De Bilt is sinds 1 januari 2022 onderdeel van AxionContinu en is ons tweede hospice. Met de fusie bundelen we de krachten en hebben we een hoog specialistisch palliatief netwerk van palliatieve zorg thuis en in hospices. Zo werken wij nauw samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en huisartsen. Wij willen onze kennis en expertise beschikbaar stellen voor zorgverleners en samenwerkingspartners, zodat hoogwaardige palliatieve zorg veel breder in de regio kan worden ingezet.
Voor cliënten betekent dit dat goede palliatieve zorg breder beschikbaar is ongeacht de plaats waar een cliënt verblijft, of dat nu thuis is, in een verpleeghuis of een hospice.