Optimisten in de zorg

Onze visie. Wij zijn AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in ons denken en doen. Met de cliënt kijken we welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe we dat samen kunnen organiseren. Onze passie: het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is.

Hoe we dat doen? Door te werken vanuit drie kernwaarden:

Vakmanschap. Wij zijn echte vakmensen. We zijn trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen, bij te scholen en meer ervaring op te doen. Kortom: om steeds beter te worden. Daarbij nemen we geen genoegen met half werk. We willen een organisatie zijn die topzorg biedt en zich continu wil verbeteren. We innoveren niet om het innoveren, we doen het om een beter resultaat te bereiken voor de cliënten.

Aandacht. Zorg kan niet zonder aandacht. Aandacht voor de vraag wat mensen (nog) willen met hun leven, wat hun ambities en dromen zijn. En voor wat ze fijn vinden. Maar ook aandacht voor waarin de cliënten van elkaar verschillen, totaal andere achtergronden hebben en een heel eigen verleden meebrengen. Die aandacht is geen luxe, geen ‘slagroom op de taart’. Het is een basisingrediënt van ons werk. Want aandacht doet mensen goed.

Plezier. Wie onze locaties bezoekt, merkt dat we ons werk leuk vinden. Dat gaat verder dan een vriendelijk woord en zorgen voor een prettige sfeer. We hebben vooral plezier in wat we bereiken. In het elke dag samen met cliënten kijken wat er nog meer kan. Of dat volgende stapje óók nog gezet kan worden. Daarnaast vinden we werkplezier in het samen verantwoordelijkheid dragen voor een huis of een afdeling. Samenwerken maakt ons werk leuker.

We zijn opgewekte, positieve mensen. Bij ons is het glas altijd halfvol. Ook in situaties waarin het perspectief maar heel beperkt is. Dat is de manier waarop we naar ons werk, onze organisatie en naar de zorg als geheel kijken. Niet voor niets is ons motto:

AxionContinu. Optimisten in de zorg.

Het begint altijd met iets wat tijdelijk of blijvend niet meer lukt. Met ‘onmogelijkheden’ die het leven van degene die het overkomt vaak op een overweldigende manier raken. Verzorgd wonen houdt in dat je definitief weg bent uit je vertrouwde omgeving en dingen achter moet laten. Intensief revalideren na een ongeluk of een herseninfarct betekent meestal dat je een lange periode niet meer thuis eet en slaapt. En ook als je wel in je eigen omgeving kunt blijven, is er altijd sprake van een ingreep in je dagelijkse ritme en je privacy.