Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn van start!

24/09/2019

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe) is op 9 september officieel van start gegaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van de samenwerking is dat thuiswonende kwetsbare ouderen wanneer dat nodig is altijd toegang hebben tot een behandelaar gespecialiseerd in ouderen.

Voor veel thuiswonende ouderen kan de inzet van een arts of andere gespecialiseerde behandelaar bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Ook wordt de kans groter dat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
De huisarts kan een specialist inschakelen. Maar op dit moment weten nog niet alle huisartsen deze behandelaren te vinden. Ook is het belangrijk dat er altijd een deskundige beschikbaar is op het moment dat de huisarts die nodig heeft om de zorgvraag van een oudere te kunnen beantwoorden. Geen gemakkelijke opgave, want aan artsen en psychologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ouderen is al jaren een tekort.

Door samen te werken willen de Utrechtse zorgorganisaties AxionContinu, Careyn, Vecht en IJssel, Bartholomeus Gasthuis en de landelijke behandeldienst Novicare inspringen op de behoefte van de Utrechtse huisartsen aan specialistisch advies. Samen kunnen zij meer continuïteit bieden en is er meer slagkracht om het netwerk op de kaart te zetten bij de huisartsen in Utrecht Stad. Hun initiatief wordt ondersteund door het zorgkantoor van Zilveren Kruis en regionale organisaties.

Op 9 september zetten de samenwerkende partijen namens ONUe ook hun handtekeningen onder een overeenkomst met het samenwerkingsverband Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Medisch directeur van HUS Carin de Kok is blij met het initiatief: “Ik hoop dat huisartsen met de komst van ONUe beter de weg vinden naar ondersteuning in de zorg voor ouderen. De huisarts en specialist ouderengeneeskunde kunnen hierdoor samen betere zorg bieden aan mensen thuis”.

V.l.n.r.: Paul van Wingaarden, bestuurder Vecht en IJssel; Odette Wuite, manager behandeldienst Novicare Midden Nederland; Inge Boderie, projectleider; Annemarie Vollenberg, locatiemanager Bartholomeus Gasthuis; Carin de Kok, medisch directeur HUS; Hettie Suurd, directeur Novicare; Angelique Hoogduin, manager advies- en behandelcentrum Careyn Utrecht Stad; Eliane Thewessen, bestuurder AxionContinu en Hans Admiraal, directeur Careyn Utrecht Stad.

Actuele jaar

Nieuwsarchief