Hulp bij huishouden tegen laag tarief

01/12/2015

Bent u 67 jaar of ouder? Bent u mantelzorger in Utrecht? Of maakt u gebruik van een Wmo-voorziening? Dan kunt u voordelig gebruik maken van hulp bij het huishouden.
Dit kan voor een vast aantal uren per week (maximaal 3 uur) of gewoon een enkele keer, omdat het u goed uitkomt.

Waaruit bestaat hulp bij het huishouden?
De hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld het schoonhouden van uw huis, maar ook een aantal andere diensten valt hieronder, zoals:

  • Boodschappen doen en maaltijdservice
  • Grote schoonmaak en opruimklussen
  • Hulp bij klussen in en rondom het huis
  • Gezelschap en sociaal contact, zoals het begeleiden bij een ziekenhuisbezoek, samen wandelen of het lezen van de krant.

Tarief
Voor inwoners van de gemeente Utrecht is dit tarief € 10,50 per uur. Dit tarief geldt wanneer u:

  • 67 jaar of ouder bent (en er niemand in uw huishouden jonger is dan 67), of
  • een Wmo-voorziening heeft, of
  • een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft, of
  • langdurig persoonlijke verzorging krijgt via de zorgverzekeraar, of
  • mantelzorger bent, zelf in Utrecht woont en mantelzorg levert aan een inwoner van Utrecht.

Om gebruik te maken van deze regeling heeft u geen Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp nodig. Wanneer u al gebruik maakt van huishoudelijke hulp via een Wmo-indicatie, dan kunt u via deze regeling voordelig extra uren inkopen.

Indien u al gebruik maakt van huishoudelijke hulp bij AxionContinu, kunt u bij uw vertrouwde medewerker aangeven dat u van een extra dienst gebruik wilt maken. Zij regelt dan de rest. Wanneer u nog geen gebruik maakt van huishoudelijke hulp van Axion-Continu, kunt u contact opnemen met het Servicebureau: t 030 – 282 22 77 of mail: servicebureau@axioncontinu.nl

Nieuwsarchief

Actuele jaar