De Passion bij De Wartburg

23/04/2019

Goede Vrijdag was dit jaar wel heel bijzonder in woonzorgcentrum De Wartburg. In plaats van de traditionele Goede-Vrijdag-dienst waren alle bewoners uitgenodigd om het verhaal van Goede Vrijdag als het ware ‘mee te lopen’. Uiteraard waren er vrijwilligers en personeelsleden om degenen die niet goed of helemaal niet kunnen lopen te helpen.

Het verhaal begon in het restaurant van De Wartburg, dat bij wijze van spreken de ‘avondmaalszaal’ werd, waar Jezus met zijn leerlingen het laatste maal hield. Daarna ging het naar buiten: naar Gethsémané, naar Pilatus en daarna leidde de kruisweg weer naar binnen, naar de kapel waar het verhaal verder ging en met het sterven van Jezus eindigde.
Gaandeweg werd het verhaal verteld en omlijst met hedendaagse, populaire liederen en (live) muziek.

Kortom: wat op televisie in het groot werd georganiseerd, werd in De Wartburg dit jaar in het klein voor haar bewoners georganiseerd.  En zo kwam ‘de wereld’ het wereldje van de zorginstelling binnen, waar het verhaal van lijden en sterven een herkenbaar verhaal is.

  

Actuele jaar

Nieuwsarchief