Medezeggenschap

Cliëntenraad
Al onze cliënten krijgen via de cliëntenraad van hun locatie de kans om mee te praten en te adviseren over aangelegenheden die hen aangaan.
 
De cliëntenraad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regiomanager over alle onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Het gaat hierbij om zaken als: de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, het zorgleefplan, eigen bijdragen, benoeming van een zorgmanager of afdelingsmanager, een fusie of een verbouwing. De cliëntenraad heeft een belangrijke stem.
Het bovenstaande is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
 
De cliëntenraad vergadert regelmatig over de informatie die de raad krijgt van de bewoners en van de zorgmanager, de regiomanager en de centrale cliëntenraad. Daarnaast brengt de raad adviezen uit en heeft regelmatig overleg met de regiomanager.
 
Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden contact met de bewoners. In de cliëntenraad hebben bewoners en vertegenwoordigers van bewoners of familieleden zitting.
 
Cliënten kunnen bij vragen of mededelingen aan de cliëntenraad altijd bellen, mailen of schrijven. Op iedere locatie heeft de cliëntenraad een postvakje. De medewerkers van de afdelingen en de receptionisten weten welke bewoners en vertegenwoordigers in de cliëntenraad zitten.
 
Centrale Cliëntenraad
AxionContinu heeft ook een centrale cliëntenraad, met als doel de medezeggenschap van alle bewoners te waarborgen. Voor meer informatie over de centrale cliëntenraad kunnen cliënten terecht bij de locale cliëntenraad zelf of bij de zorgbemiddelaar. Telefoonnummers kunnen cliënten opvragen bij de receptie of het secretariaat.