Mariënstein

O p e n   H u i s
Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een hele stap. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Hoe is het om er te wonen? Wat moet je regelen en hoe zit het met de wachtlijsten? U hoort het tijdens het eerstvolgende Open Huis op zaterdag 25 oktober. 
Lees verder

Ligging
Aan de rand van het historische centrum van IJsselstein, in een groene en parkachtige omgeving, ligt woonzorgcentrum Mariënstein. Hier wonen senioren met alle zorg die zij nodig hebben, nu of in de toekomst. Mariënstein is in 2015 en 2016 geheel gerenoveerd.

Verzorgd wonen
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u in Mariënstein wonen met zorg. Wij noemen dat verzorgd wonen. Er zijn 44 tweekamerappartementen waar 24 uur per dag de zorg wordt gegeven die nodig is, op basis van uw indicatie. De zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften.
De appartementen, met een vloeroppervlak van minimaal 52 m2, zijn ook geschikt voor samenwonende paren. Elke woning heeft een woonkamer met een volledig ingerichte keuken. Er is een slaapkamer en een badkamer met toilet. Alle appartementen zijn voorzien van een alarmeringssysteem.

Tijdelijke opname
Daarnaast zijn er nog zes eenkamerappartementen. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijk zorg nodig hebben. Ook een opname om bijvoorbeeld mantelzorgers even te ontlasten, is mogelijk.

De Klaproos, kleinschalig wonen
Mensen met dementie kunnen in een nog meer beschermde omgeving wonen, het kleinschalig wonen in De Klaproos. Er zijn twaalf bewoners. Deze woonvorm biedt veiligheid en warmte. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. Er is een gemeenschappelijke woonkamer met keuken, waar geregeld wordt gekookt. De bewoners vormen samen een kleine, huiselijke leefgemeenschap. Net als thuis helpen bewoners bijvoorbeeld bij de maaltijd klaarmaken, planten water geven of opruimen als zij dat wensen. De medewerkers voeren samen met de bewoners de huishouding. Zij kennen de bewoners goed en stemmen de zorg en activiteiten af op ieder persoonlijk. Uiteraard in nauw overleg met familie en mantelzorgers.

Familie
Familie is altijd welkom in Mariënstein. Zij zijn ook uitgenodigd om te ondersteunen bij activiteiten. Als naasten van bewoners in De Klaproos graag zorgtaken op zich willen nemen, wordt altijd een mogelijkheid gezocht om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens voor de groep koken.

Deskundige zorg
Een team van deskundige medewerkers staat klaar voor de bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit zijn niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. Als het nodig is, kunnen andere deskundigen worden geraadpleegd. In Mariënstein biedt AxionContinu ook geestelijke zorg aan.

Veel voorzieningen
Bewoners van Mariënstein maken graag gebruik van de voorzieningen. In het restaurant, De Tamboerijn, worden activiteiten georganiseerd. U kunt er ook terecht voor een maaltijd of een kopje koffie. In Mariënstein is enkele dagen per week een kleine winkel open. Er is een kapsalon en er kan een pedicure langskomen. In de mooie kapel worden diensten gehouden.

Naast woonzorgcentrum Mariënstein ligt het serviceappartementencomplex De Hooghe Camp. Klik hier voor meer informatie.
Mensen met een korte levensverwachting kunnen terecht in het naastgelegen hospice IJsselstein.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Mariënstein is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over woonzorgcentrum Mariënstein? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl.

Activiteiten
De medewerkers van welzijn zorgen samen met vrijwilligers en collega’s voor een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in de ontmoetingsruimte De Tamboerijn of op de huiskamers op de afdelingen. Er zijn iedere week diverse creatieve activiteiten en gezelschapspellen. Ook zijn er regelmatig optredens, denk daarbij aan theater of muziek.

Bewegen is belangrijk, het vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Dit kan in de beweegtuin, tijdens de gymgroepen of met de duofiets. Verder kan er op een hometrainer een virtuele tour door IJsselstein gemaakt worden.

Vrijwilligers
Een team van ongeveer 160 enthousiaste vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij op de afdelingen of gaan ze mee met uitstapjes. In Mariënstein is een vrijwilligerscoördinator aanwezig, voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen:
Liselotte Brinkhuis
e: LBrinkhuis@axioncontinu.nl

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande? Dan kunt u terecht bij:
Miranda Heijgen, afdelingsmanager Mariënstein
e: m.heijgen@axioncontinu.nl  
t: 030 - 688 17 14

Mariënstein kent twee vriendenstichtingen: Vrienden van Mariënstein (meer info zie rechterkolom onder 'vriendenbeheerstichting AxionContinu') en de vriendenstichting A en C van Kippersluis, die zich voornamelijk op de instandhouding van de pastorale zorg en het behoud van de kapel in het zorgcentrum richt.

De doelstelling van de vriendenstichting A en C van Kippersluis luidt als volgt:
De statutaire doelstelling van de Stichting A&C van Kippersluis bestaat uit het ondersteunen van activiteiten die het wonen in het zorgcentrum Mariënstein en de Hooghe Camp in IJsselstein veraangenamen en het gemeenschappelijk welzijn bevorderen.
Bj bestuursbesluit van 8 april 2015 is besloten om binnen die statutaire doelstelling het te voeren beleid en de te ondersteunen doelen met name te richten op de instandhouding van de pastorale zorg en het behoud van de kapel in zorgcentrum Mariënstein. Daarvoor is ook reden, gelet op het ontvangen legaat van de heer A. M. T. van Schaik.

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2017 - 2020.

Klik hier voor de jaarrekening 2016.
Klik hier voor de jaarrekening 2015.

Contact
Mariënstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJSSELSTEIN
Tel. 030 - 688 17 14

RSIN / fiscaal nummer
816759091

Wilt u doneren aan de vriendenstichting van A&C van Kippersluis?
Dat kan op IBAN NL10 RABO 0169 2299 55 onder vermelding van:
Vrienden van A&C van Kippersluis.