Mantelzorgondersteuning

AxionContinu vindt een goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers van groot belang voor goede zorgverlening. In ons Mantelzorgbeleid leest u daar meer over.
In de thuissituatie heeft de mantelzorger vaak een grote rol, AxionContinu geeft daar extra aandacht aan. Meer daarover kunt u hier lezen: Mantelzorg in de thuiszorg.

Boekje: Mantelzorg, partners in zorg
AxionContinu heeft ook een speciale uitgave over mantelzorg uitgebracht, genaamd Mantelzorg partners in zorg. De verhalen in deze uitgave laten de vele manieren zien waarop zowel cliënten, mantelzorgers als medewerkers samen hun weg zoeken om het leven vorm te blijven geven.  U kunt de uitgave hier doorbladeren.

Digitaal Loket Mantelzorg
Als u voor iemand (in de thuissituatie) zorgt en u heeft vragen, behoefte aan informatie of behoefte aan ondersteuning bij de zorg voor uw naaste, dan kunt u contact opnemen met het Digitaal Loket Mantelzorg van AxionContinu. Wij beantwoorden uw email zo spoedig mogelijk en geven u informatie of verwijzen u naar de juiste organisatie.
 
U kunt contact opnemen met het Digitaal Loket Mantelzorg van AxionContinu: 
mantelzorg@axioncontinu.nl  
 
Samen Beter Thuis voor mantelzorgers
Stichting Samen Beter Thuis maakt kennis van zorgprofessionals toegankelijk voor mantelzorgers. Op hun website vinden mantelzorgers een antwoord op hun vraag, vaak verduidelijkt met een filmpje. Er staan al 90 filmpjes op de site. Klik hier om naar de site te gaan.
 
Mantelzorger in gemeente Utrecht?
Bent u mantelzorger en woont u in de stad Utrecht? Dan vindt u hier een folder van U-Centraal met aanvullende informatie. Bij verschillende mantelzorgactiviteiten werkt AxionContinu regelmatig samen met U-Centraal. Hier vindt u een uitgebreide website van hen met antwoorden op veel vragen en verhalen van Utrechtse mantelzorgers.
 
Alzheimer Experience
AxionContinu brengt graag de film van Alzheimer Experience onder de aandacht. Dit is een film die vanuit meerdere kanten het dementie proces Alzheimer bekijkt. Het zijn twee verschillende verhaallijnen waarbij je meekijkt door de ogen en gedachten van een persoon met Alzheimer. Je kan daarnaast ook de gedachten horen van andere personen in het leven van deze mensen, zoals de mantelzorger en de beroepskracht. Daarnaast wordt door een arts informatie gegeven over het ziekteproces en worden adviezen gegeven over hoe je op bepaald gedrag en/of uitingen van een persoon met Alzheimer kan reageren. Deze film is zeer informatief voor mantelzorgers en beroepskrachten die te maken hebben met dementie en/of Alzheimer. Klik hier om de film te bekijken.