Kunstwerkboek

KunstWerkBoek

Het Kunstwerkboek is een doe-boek vol kunstzinnige activiteiten. Het boek is vormgegeven door 12 Utrechtse kunstenaars en 4 Utrechtse schrijvers. Zij bedachten elk een kunstzinnige bijdrage. In het boek staan toegankelijke creatieve opdrachten, zoals het maken van een stilleven met spullen uit huis, het inkleuren van een afbeelding of het beschrijven of tekenen van een mooie herinnering. Ook staan er 2 korte verhalen in, een gedicht en een vrolijk kruiswoordraadsel.
 
Het Kunstwerkboek was een initiatief van AxionContinu om ouderen, die vanwege de coronamaatregelen weinig sociale contacten en activiteiten hadden, een laagdrempelige activiteit en positieve afleiding te bieden. Het boek werd aangeboden in een doos die gevuld was met tekenmaterialen als stiften en potloden. 
 
Met het boek steunde AxionContinu twee doelgroepen. Allereerst ouderen in de zorgcentra, die weinig tot geen bezoek kregen en voor wie groepsactiviteiten tijdelijk werden stopgezet. Daarnaast heeft het project ook kunstenaars ondersteund die door de coronamaatregelen ook veel van hun activiteiten zagen wegvallen, zoals opdrachten en tentoonstellingen. 
 
Ruim 300 Kunstwerkboeken werden verspreid onder cliënten van AxionContinu. De overige 250 dozen gingen naar andere Utrechtse zorgorganisaties zoals Careyn, Vecht & IJssel, Lister, De Rijnhoven en het Bartholomeus Gasthuis. 
 
Kunstwerkboek deel 1 is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Richard Hoogland Fonds, K.F. Hein Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en de Vriendenstichting van AxionContinu. 
 
Blader hier door het boek! 
 

KunstWerkBoek deel 2

In oktober van 2020 is een 2e deel van het Kunstwerkboek verschenen. Dit boek is samengesteld door 16 andere Utrechtse kunstenaars. Het boek is iets makkelijker dan deel 1 en bevat 12 creatieve opdrachten, zoals het schrijven van een fabel of het tekenen van een fantasiedier, landschap en vaas met bloemen. Ook staat er een gedicht in, een kort verhaal en een gedachtenwandeling door Utrecht met Maarten van Rossem. 
 
Deze editie is wederom naast cliënten van AxionContinu verspreid onder cliënten van andere Utrechtse zorgorganisaties. 
 
Het projectteam bestaat uit de volgende leden: Joyce Vlaming, Marjolein Witte, Cas van Dijk en Saskia Hoogkamer. De vormgeving is gedaan door Bea Oostenenk van Atelier Oost.
Kunstwerkboek deel 2 is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ZonMw.
Blader hier door boek 2.a