Koningsbruggen

Ligging

Aan de rand van het mooie Park Transwijk, naast stadsboerderij Eilandsteede, ligt woonzorgcentrum Koningsbruggen. Hier wonen 38 mensen met dementie in een kleinschalige, huiselijke omgeving. Koningsbruggen staat pal naast De Parkgraaf, centrum voor revalidatie en herstel. Bewoners komen graag in de wijktuin Food for Good die daar naast ligt. Ook is er een winkelcentrum is vlakbij.

Kleinschalig wonen
In Koningsbruggen wonen mensen met 24-uurszorg Er zijn vier aparte groepswoningen, met elk negen of tien bewoners. Iedere bewoner beschikt over een eigen zit-/slaapkamer. Een woongroep heeft een woonkamer met keuken. Hier vinden de meeste activiteiten plaats en brengen de bewoners met hun huisgenoten (een deel van) de dag door. Ook wordt er gekookt en samen gegeten.
Er is een mooie, besloten binnentuin die toegankelijk is voor alle bewoners. De bewoners kunnen veilig door het hele gebouw van Koningsbruggen lopen als zij dat prettig vinden.

Persoonlijke benadering
In de woongroep vormen de bewoners samen een huishouden. Er wordt in de woning gekookt, schoongemaakt, koffie gedronken, een spelletje gedaan, tv gekeken en dergelijke. Wie wil kan meehelpen in het huishouden. Bijvoorbeeld met aardappels schillen. Zo wordt een huiselijke, vertrouwde sfeer gecreëerd. Het streven is de eigenheid, gewoontes en leefwijze van de bewoners zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen. Dat vraagt om een individuele benadering. Daarbij wordt gekeken naar de belevingswereld van een bewoner. Wie is iemand, wie was men vroeger, wat vindt men fijn en waar ligt de belangstelling? Daar wordt de persoonlijke benadering op afgestemd, uiteraard in nauw overleg met familie en mantelzorgers, die hun naaste natuurlijk het beste kennen. In Koningsbruggen wordt ook geestelijke zorg aangeboden.

Vast contactpersoon
Verhuizen naar een woonzorgcentrum is vaak ingrijpend, zowel voor de bewoner als de naasten. Om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen, krijgt elke bewoner een vaste contactpersoon. Deze ‘Eerst Verantwoordelijke’, ook wel EV-er genaamd, legt alle afspraken die met de bewoner en de familie worden gemaakt vast in een persoonlijk zorgplan.

Familie
Het is belangrijk dat familie zich uitgenodigd voelt. Naasten zijn altijd welkom in Koningsbruggen. Met hen wordt besproken hoe de oudere met dementie de beste zorg kan krijgen. Als naasten graag zorgtaken op zich willen nemen, is er altijd een mogelijkheid om dat te realiseren. Maar ook is het bijvoorbeeld mogelijk in de woning eens voor de groep te koken.
Geregeld zijn er familieavonden. En via Familienet, een soort Facebook, worden informatie en wetenswaardigheden snel en vertrouwelijk uitgewisseld. Medische informatie wordt hier niet gedeeld.

Logeerkamers
Koningsbruggen heeft logeerkamers, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven. Bijvoorbeeld om de mantelzorgers (even) te ontlasten of omdat de zorgende partner ziek is.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Koningsbruggen is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over woonzorgcentrum Koningsbruggen? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl.

Verenigingsleven
De medewerker welzijn en de woonbegeleider verzorgen wekelijks een gevarieerd activiteitenaanbod.  Deze activiteiten vinden plaats in het Trefpunt, het Atelier in de huiskamers of buiten de locatie. U kunt iedere week een bruin café bezoeken en spelletjes doen, maar u kunt ook deelnemen aan zingen en bakactiviteiten. Er is voor ieder wat wils. Cliënten kunnen informatie hierover vinden op de flyers en de weekschema’s.

In januari en september starten we met een nieuw seizoen en komt er een nieuwe gids van het Cultureel Programma uit, waar alle informatie over welzijn in staat. In de zomer hebben we een speciaal programma. Dit programma komt uitgebreid aan bod in de speciale zomergids, die ieder jaar wordt gemaakt .

Bewegen
Ook op latere leeftijd is bewegen belangrijk. Zeker voor mensen die dementeren. Bewegen vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Daarom kunt u bijna iedere dag mee doen met ochtendgymnastiek en koffie, een goed begin van de dag. Deze activiteit op muziek ziet er iedere dag anders uit en er worden veel materialen gebruikt.

Uitstapjes
We organiseren ook activiteiten buiten de locatie. Vooral in de lente en zomer. Denk aan de  uitjes naar het museum met het 'Vrijdagmuseum project', maar ook naar de dierentuin en het project met Food for Good bij onze buren.

Vrijwilligers
Een team van ruim zestig enthousiaste, trouwe vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u terecht bij:
Saskia Popal, Teammanager welzijn de Koningsbruggen.
e spopal@axioncontinu.nl  
t 06 - 5539 8674