Innovatie

Het belang van vernieuwende ideeën.

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren? Deze vraag is altijd actueel bij AxionContinu. Want wie effectief wil vernieuwen, moet voortdurend scherp blijven.

Een van de manieren waarop we scherp blijven, is via Wij doen ’t. Met dit project daagt AxionContinu medewerkers uit mee te denken over verbeteringen in de zorg en dienstverlening. Wie een goed plan heeft, kan dat met een bijdrage uit het innovatiefonds ten uitvoer brengen. De ideeën lopen flink uiteen. Soms maken ze het werk efficiënter, andere keren verhogen ze de kwaliteit van de zorg. Een mooi voorbeeld hiervan is het Familienet, een soort Facebook voor cliënten en hun familie, in 2012 verkozen tot Innovatieproject van het Jaar.

Niet alleen via Wij doen ’t wordt er vernieuwd. Zowel de stuurgroep Innovatie als organisatiebreed houden we ontwikkelingen in de gaten. Hierbij kijken we hoe dit te vertalen en gebruiken is voor onze diensten. Zo is het project ‘Beeldzorg’ geïmplementeerd, dat gebruikt maakt van iPads voor zorg op afstand. 

‘Ik ben niet de zorg ingegaan voor administratieve taken’. Hoe vaak niet klinkt die verzuchting als er weer een formulier moet worden ingevuld of een accordering moet worden verkregen. Aan regels en afspraken valt uiteraard ook in de zorg niet te ontkomen, maar overbodige administratieve last moet worden aangepakt.

Dat is het uitgangspunt van ‘Stopknop’, een Wij doen ’t project dat september 2016 van start ging bij de divisie Revalidatie en Herstel. Ineke Hiemstra, één van de  initiatiefnemers: “In de zorg zijn veel onontkoombare regels en procedures, maar er zijn ook afspraken waarvan we eigenlijk niet meer weten waarom ze ooit zijn gemaakt.”  Doordat omstandigheden veranderen kunnen administratieve procedures achterhaald blijken of in de praktijk niet meer goed werken. “Dat is heel lastig voor medewerkers, maar juist zij kunnen dat ook het best aankaarten, omdat ze er steeds tegenaan lopen.”

Bureaucratie
Op YouTube is nog altijd het filmpje van de Paarse Krokodil te zien, een reclame waarin ver doorgevoerde bureaucratie belachelijk werd gemaakt. Terwijl in het hokje van de  badmeester de levensgrote opblaaskrokodil is te zien die haar dochtertje heeft laten liggen, moet moeder eerst een formulier invullen en dat de volgende dag inleveren.
Dus had Ineke bij de aftrap van het Stopknop-project voor de medewerkers een paarse opblaaskrokodil bij zich. “Inmiddels staat het symbool voor onzinnig lijkende procedures en even hadden we het idee het project zo te noemen. Bij een collega-organisatie waar ze iets vergelijkbaars doen, hebben ze voor die naam gekozen.” Nadat ook ‘Rode Knop’ en ‘Ideeënknop’ als naam afvielen, werd het ‘Stopknop’. 
“Die naam doet goed recht aan de frustraties waar mensen soms mee kampen.”

Sinds de knop op het intranet van AxionContinu staat is er al veertien keer op gedrukt. “Iemand krijgt binnen een week reactie en er volgt zo nodig een gesprek waarin de indiener zijn suggestie of vraag kan toelichten. Uitzoeken of het anders kan, vergt uiteraard meer tijd, en lang niet altijd kan de suggestie worden opgevolgd. Aan sommige procedures valt vanwege wet- en regelgeving nu eenmaal niet te tornen. Maar in zeker vier gevallen zijn administratieve hobbels aangepakt of wordt serieus onderzocht of het anders kan.”
Zo bestaat de afspraak dat een cliënt een aanpassing in het zorgdossier met een handtekening moet accorderen. “Dat is werkbaar als er zo nu en dan wat wijzigt, maar in een revalidatietraject zijn er geregeld kleine bijstellingen. En het blijkt geen wettelijke verplichting te zijn. Daarom zijn we nu bezig om deze werkwijze aan te passen. ”
Zulke aanpassingen worden na een aantal maanden weer tegen het licht gehouden om te zien of ze inderdaad beter blijken te werken. “Een organisatie moet voortdurend bezig zijn met de vraag hoe het beter kan en het is zeer gewenst medewerkers daarbij te betrekken,” benadrukt Ineke.
“De ‘Stopknop’ lijkt daar zeker toe bij te dragen. Want het stimuleert na te denken over hoe iets beter kan, als je weet dat er iets mee gebeurt.”

Het project is inmiddels geëvalueerd en ook bij de andere divisies van AxionContinu doorgevoerd. Opdat de Paarse Krokodil wordt uitgebannen.