Governance - Goed bestuur

Bij goed bestuur kan onderscheid gemaakt worden tussen de wet- en regelgeving in de sector, en de manier waarop AxionContinu die wet- en regelgeving concreet invult bij de besturing, beheersing, verantwoording en het interne toezicht.

Voor AxionContinu staat het motto 'Optimisten in de zorg' centraal, en dat willen wij daarom ook nadrukkelijk meenemen bij het vormgeven en uitvoeren van goed bestuur.

In de volgende documenten zijn de afspraken voor goed bestuur bij AxionContinu vastgelegd:

Statuten
Reglement Raad van bestuur
Reglement Raad van toezicht
Informatieprotocol Raad van toezicht
Reglement commissie Financiële Bedrijfsvoering en Vastgoed
Reglement remuneratiecommissie
Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
Conflictregeling Raad van bestuur en raad van toezicht
Onkostenreglement Raad van bestuur
Klokkenluidersregeling