Dagbehandeling De Isselhof

De dagbehandeling De Isselhof maakt deel uit van woonzorgcentrum Isselwaerde, gelegen op een schitterende locatie in het oude centrum aan de stadsgracht in IJsselstein. De Isselhof is een dagbehandeling voor mensen met geheugenproblemen en biedt de bezoekers gedurende enkele dagen per week behandeling en zorg waardoor het functioneren bevorderd of gestabiliseerd wordt. Op deze manier kan de bezoeker zolang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.

Wat biedt de dagbehandeling?
Op de dagbehandeling werkt dagelijks een team bestaande uit een ziekenverzorgende en/of een verpleegkundige en een activiteiten-begeleider. Daarnaast zijn er andere disciplines werkzaam, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en psycholoog. Op consultbasis kunnen andere disciplines worden ingeschakeld (ergotherapeut, diëtiste).
Een dag op de dagbehandeling heeft een vast programma met structuur waarvan onder andere gezamenlijk koffie drinken, eten, de krant voorlezen, geheugengroep training, gymnastiek, creatieve en ontspannende activiteiten onderdelen zijn. Daarnaast wordt soms individueel behandeling of begeleiding geboden door de fysiotherapeut of de
psycholoog. Vele bezoekers komen twee of drie dagen per week naar de dagbehandeling, maar meer dagen is ook mogelijk. Dit ter ondersteuning van de bezoeker of de mantelzorg en afhankelijk van de beschikbare ruimte op de dagbehandeling.
De openingstijden van de dagbehandeling zijn: maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Aanvraag voor de dagbehandeling
Voor de dagbehandeling (en het vervoer) heeft u een indicatie nodig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Eenmaal aangemeld vindt er bij u een intake plaats. Het resultaat hiervan (het 'Besluit') ontvangt u schriftelijk thuis. Vanuit de dagbehandeling neemt de afdelingsmanager of een medewerker van de dagbehandelingcontact  met u op om kennis te maken en verdere zaken door te spreken. 

Uitsluitingscriteria
In de volgende situatie kan de dagbehandeling niet (meer) geboden worden:
-Wanneer het bezoek aan de dagbehandeling lichamelijk te belastend is voor de bezoeker.
-Wanneer het niet goed mogelijk is de bezoeker in een groep te laten functioneren.
Besluiten hierover worden in een multidisciplinair overleg vastgesteld. 

Kosten en vervoer
De dagbehandeling is een voorziening van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De kosten hiervoor en de eigen bijdrage vinden plaats volgens de landelijke beleidsregels. Het vervoer wordt door het dagbehandelingsteam besproken en geregeld.

Adres:
De Isselhof dagbehandeling
Woonzorgcentrum Isselwaerde,
Kronenburgplantsoen 3
3401 BN  IJsselstein
t: 030 - 688 19 14
e: ISS-Isselhof@axioncontinu.nl