Dagbehandeling De Gildenborgh

Wij zijn een centrum voor dagbehandeling dat volop in ontwikkeling is. Wij bieden dagbehandeling voor cliënten met een lichamelijke beperking en/of geheugenproblemen.

Wat is dagbehandeling
Dagbehandeling is bestemd voor zelfstandig wonende mensen die ondersteuning en multidisciplinaire behandeling nodig hebben als aanvulling op de mantelzorg of professionele zorg thuis. Zorgvragen kunnen liggen op het gebied van somatische- en/of psychogeriatrische zorg. De begeleiding is in handen van een team deskundige medewerkers.
Dagbehandeling is ook mogelijk na ontslag uit een ziekenhuis of vanuit een revalidatiecentrum.

Wat is het doel van dagbehandeling
Het doel van de dagbehandeling is om cliënten zo lang mogelijk in staat te stellen thuis te blijven wonen. De dagbehandeling kan hierin bijdragen door:
-het ondersteunen, handhaven en bevorderen van het zelfstandig functioneren
-het ondersteunen van dagstructuur en het aanbieden van activiteiten
-het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers
-het leren omgaan met lichamelijke of geestelijke beperkingen
-het bevorderen van herstel na ziekte, een ongeval, een ziekenhuisopname of na opname in een revalidatiecentrum.

Wanneer komt u voor dagbehandeling in aanmerking
Voor deelname aan de dagbehandeling heeft u een indicatie nodig, indien nodig inclusief vervoer. U kunt de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in overleg met uw behandelend arts. Het CIZ beoordeelt de aanvraag.
Het resultaat hiervan (het 'besluit') ontvangt u schriftelijk thuis. Mocht het besluit aan ons toegewezen worden dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Wat bieden wij
De dagbehandeling biedt u behandeling, verzorging, begeleiding en activiteiten afgestemd op persoonlijke leefstijl, rekening houdend met uw mogelijkheden. De dagbehandeling heeft een signalerende, bemiddelende en adviserende functie. Onder eindverantwoording van de SOG (Specialist Ouderen Geneeskunde) werken de medewerkers van de dagbehandeling samen met verschillende disciplines zoals de fysio- en ergotherapeut, logopedist, case manager dementie en de psycholoog. In samenwerking met u en de betrokken disciplines wordt een zorgplan opgesteld. Afhankelijk van de zorgvraag kan de SOG u verwijzen naar de verschillende disciplines. Minimaal twee keer per jaar bespreken wij met u en/of uw mantelzorger uw zorgplan.
Tijdens uw verblijf is een van de medewerkers van de dagbehandeling uw vaste aanspreekpunt, dat is de ‘Eerst Verantwoordelijke’ (EV-er).

Kosten
Dagbehandeling wordt vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Vervoer
In bepaalde gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van groepsvervoer vanuit AxionContinu. Neemt u hiervoor contact op met onderstaand telefoonnummer.

Heeft u nog vragen over de Dagbehandeling?
Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend een keer komen kijken, belt u dan gerust met een medewerker van de dagbehandeling. Zij zijn op werkdagen`s ochtends tussen 09.00 uur en 10.00 uur en ‘s middags tussen 13.30 uur en 14.30 uur bereikbaar op:
t: 030 - 282 23 11
e: zorgdeel@axioncontinu.nl.

Adres:
Woonzorgcentrum De Gildenborgh
Beneluxlaan 924
3526 KJ Utrecht