Dagactiviteitencentrum

AxionContinu biedt dagbesteding aan cliënten die (al dan niet met een partner) nog zelfstandig wonen, maar die om fysieke of sociale reden extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.

Het gaat hierbij om cliënten:

 • die thuis dreigen te vereenzamen en de gezelligheid willen opzoekendie op zoek zijn naar contacten met anderen
 • die wachten op een opname
 • voor wie de overgang van ontslag uit het ziekenhuis naar huis groot is
 • die zich niet volledig kunt redden omdat de partner is opgenomen
 • voor wie de zorg die de cliënt van de mantelzorg krijgt niet meer voldoende is
 • waarvan de mantelzorger overbelast dreigt te raken

De dagactiviteiten zijn gericht op zelfstandig wonende ouderen die daarbij wat extra aandacht nodig hebben. De opzet van dagactiviteiten is een steuntje in de rug te geven bij de dagelijkse bezigheden en de dingen die de cliënt bezig houden zodat men langer thuis kan blijven wonen.

Voor ieder wat wils!
In verschillende groepen worden diverse mogelijkheden van dagactiviteiten geboden. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de achtergrond, zorgvraag en behoefte van de cliënt. Zo bieden wij naast de gemêleerde groepen ook cultuurspecifieke dagactiviteiten voor Turkse en Marokkaanse ouderen waarbij de dames en heren een eigen huiskamer bezoeken.

De dagactiviteiten worden gemiddeld voor vier dagdelen aangeboden. Afhankelijk van uw vraag wordt dit met u en uw partner/mantelzorger afgesproken. We maken dan een passend programma voor u. De activiteiten worden modulair aangeboden. Na de koffie bij binnenkomst gaat iedere oudere aan de slag. Bent u op zoek naar nieuwe hobby’s, of houdt u van tuinieren of van wandelen? Dan gaat u individueel of in kleine groepen onder begeleiding van één van onze medewerkers daarmee aan de slag.
Misschien voert u nog een eigen huishouden. Met u kijken we dan naar wat u de komende week gaat eten en maken we een boodschappenlijst. De medewerkers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de individuele cliënt.
Een vaste activiteit is het gezamenlijk lunchen.

Het bevorderen van het onderlinge contact door de vele soorten van activiteiten is een belangrijk onderdeel. Daarom worden verschillende activiteiten met elkaar ondernomen. U kan dan denken aan:

 • voorlichting gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen
 • cursussen gericht op zelfredzaamheid, zoals weerbaarheids trainingen, budgettering, computerlessen
 • activiteiten gericht op maatschappelijke participatie: bezoek musea, activiteiten in combinatie met andere ouderenorganisaties.

 

Cultuurspecifieke dagactiviteiten

Het aantal niet-westerse ouderen stijgt de komende jaren flink. Daarmee neemt de behoefte aan zorg ook toe. Ouderen met een migratieachtergrond maken niet of nauwelijks gebruik van reguliere zorgvoorzieningen. Taalbarrières, cultuurbarrières en onbekendheid met het zorgsysteem zijn vaak de oorzaak dat allochtone ouderen nog weinig beroep doen op zorg en welzijnsdiensten.

Met het ouder worden hebben migrantenouderen behoefte aan het delen van hun verleden. Onze cultuurspecifieke dagactiviteiten zijn laagdrempelig, voelen vertrouwd aan en functioneren als een plek waar zij hun verhalen kwijt kunnen. Er zijn medewerkers die de taal spreken en bekend zijn met de cultuur, waardoor er geen taal- en cultuurbarrières zijn en de omgang met elkaar in een herkenbare en vertrouwde omgeving plaatsvindt. De migrantemouderen voelen zich veilig en in een veilige omgeving durven zij zich kwetsbaar op te stellen.

Ook bieden onze cultuurspecifieke dagactiviteiten de ouderen een 'nieuw' sociaal netwerk, waardoor mantelzorgers worden ontlast. Deze nieuwe contacten met leeftijdsgenoten verminderen het sociaal isolement. De behoefte aan activiteiten wordt door de deelnemers aangegeven. Onze deuren staan open voor ouderen die regelmatig op vaste dagen komen, maar ook voor ouderen die even langslopen voor een praatje en een kopje koffie. Dit zorgt voor een levendige en gezellige sfeer, niets moet. Voor de niet geregelde bezoekjes is een speciaal huiskamerproject gestart.

Een greep uit het activiteitenaanbod voor de cultuurspecifieke dagopvang:

 • Het bereiden en gezamenlijk eten van de maaltijden is een middel om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken. Elke cultuurspecifieke groep stelt samen met de deelnemers het menu van de week samen. Er wordt rekening gehouden met individuele diëten. Het gezamenlijk eten is voor de verschillende culturen een belangrijk onderdeel van de dag.
 • Bewegen voor ouderen. Deze activiteit wordt cultuurspecifiek aangeboden. Turkse en Marokkaanse vrouwen en mannen doen gescheiden aan bewegen voor ouderen. Met name vrouwen doen graag mee met gymnastiek.
 • Voorlichting/informatie. Vaak vertellen de deelnemers welke behoefte aan informatie zij hebben. De behoefte wordt veelal ingegeven door actuele gebeurtenissen. Een voorbeeld is de vraag naar informatie over gezonde voeding in verband met het aantal bezoekers met diabetes.

De dagactiviteiten hebben als doel dat het ouderen stimuleert om handelingen zoveel mogelijk zelf te (blijven) doen en daardoor vaardigheden te behouden (use it or lose it!). Het doel is ook om het functioneren in de thuissituatie zo lang mogelijk in stand te houden en dat de oudere de dag op een voor hem of haar plezierige en zinvolle manier doorbrengt waardoor de partner, familie en mantelzorgers enigszins worden ontlast. Er is regelmatig contact met de mantelzorger.