Beeldzorg

Wat is Beeldzorg?
Vanaf december 2013 is AxionContinu gestart met een proef met de inzet van Beeldzorg.
Met Beeldzorg wordt via een tabletcomputer (iPad) een beeldverbinding gemaakt tussen een zorgverlener van AxionContinu en de cliënt thuis. Via de iPad kan de cliënt zijn zorgverlener zien en spreken. 

Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande thuiszorg. In een aantal gevallen is een huisbezoek niet nodig en kan de ondersteuning eenvoudig via het beeldscherm gegeven worden. Dat is makkelijker en sneller voor de cliënt, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid blijft behouden. Beeldzorg geeft net dat steuntje in de rug, waardoor de cliënt het gevoel heeft er niet alleen voor te staan. Daarnaast zorgt Beeldzorg ervoor dat het zorgpakket van de cliënt zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden. Immers: de tijd die nodig is voor een huisbezoek, kan nu voor andere zorgvragen worden gebruikt. En mocht het toch nodig zijn, dan komt er gewoon iemand bij de cliënt thuis om te helpen. Dat is wel zo’n veilig idee.
 

Goedemorgen service: op een vast tijdstip nemen wij contact op met de cliënt om te vragen of hij de nacht goed is doorgekomen en hoe het met hem gaat.
Controlemomenten bijvoorbeeld:
- herinneren aan het innemen van medicijnen en controleren of het de juiste medicatie is.
- regelmatige inspectie van een wond.
- het meten van bloedsuiker en meekijken met het spuiten van insuline.
Sociale begeleiding zoals het geven van advies en ondersteuning, bijvoorbeeld aan een partner van een cliënt met dementie.

Voor Beeldzorg werkt  AxionContinu samen met het bedrijf Focuscura. Focuscura is verantwoordelijk voor de techniek van de iPad en het programma Beeldzorg op de iPad. AxionContinu is verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding die de cliënt ontvangt.
 

In voor zorg!, de organisatie die de implementatie van onze beeldzorg heeft begeleid, maakte twee artikelen op hun website over de beeldzorg bij AxionContinu:
 
Met Beeldzorg tilt AxionContinu de kwaliteit van zorg naar een hoger plan
en
Beeldschermzorg geeft meneer van Zwam een steuntje in de rug.

Hier  (onder het kopje 'Gebruikerservaringen') kunt u de ervaring van een verzorgende IG van AxionConitnu lezen.