Privacyreglement en Cookies

Verwerking van persoonsgegevens bij AxionContinu
AxionContinu gaat op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Dit is via de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG)’ geregeld. AxionContinu heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die er toezicht op houdt, dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat betekent dat?
In het kort betekent dit dat AxionContinu u moet vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en met wie we de gegevens delen.
Op het delen van de persoonsgegevens is niet alleen de AVG van toepassing. We hebben in de zorg ook te maken met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo).
AxionContinu moet zowel van cliënten, vrijwilligers als medewerkers persoonsgegevens verwerken. Dat moeten wij doen om onze cliënten de juiste zorg te kunnen leveren. En om als werkgever te voldoen aan wettelijke bepalingen en om het bijvoorbeeld mogelijk te maken pensioenvoorzieningen en collectieve zorgverzekeringen aan te bieden.
Wij gebruiken zo min mogelijk gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens op een veilige manier.

Van wie verwerkt AxionContinu persoonsgegevens?

AxionContinu verwerkt voor een aantal groepen persoonsgegevens. Dat zijn:

  • Cliënten: voor cliënten verwerken wij de persoonsgegevens om hen de juiste zorg te verlenen.
  • Medewerkers: voor medewerkers verwerken wij de persoonsgegevens voor een arbeidscontract, om een goede werkgever te kunnen zijn.
  • Vrijwilligers: ook van de vrijwilligers die bij AxionContinu werken, moeten wij een aantal gegeven opslaan.

Hier leest u per groep waarom wij welke gegevens verwerken. En wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens.

Cliënten                        Medewerkers                      Vrijwilligers

Vragen?
Als u vragen heeft over de privacy of over de AVG kunt u een e-mail sturen naar avg@axioncontinu.nl. Als het nodig is wordt uw bericht doorgestuurd naar Remko van der Togt, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van AxionContinu.
Voor meer informatie over de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Vragen over gebruik cookies
Als u vragen heeft over het gebruik van cookies, kunt u contact met ons opnemen:
Afdeling Communicatie
t: 030 - 282 22 08
e: communicatie@axioncontinu.nl