Wachttijden

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van AxionContinu en voor onze extramurale (thuis-)zorg. Deze wachttijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
(Versie 041218)

Overzicht gemiddelde wachtduur per locatie en zorgtype.
           
Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
De Bijnkershoek Logeren in verzorgingshuis nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Eerstelijns verblijf laag complexe zorg Opnamestop nvt nvt nvt
De Bijnkershoek ZZP 4, verzorgingshuis zorg 0 0 maanden 3 maanden 1 maand
De Bijnkershoek ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 11 8 maanden 14 maanden 11 maanden
De Bijnkershoek ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 10 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Bijnkershoek Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Marhaban, dagverzorging / -behandeling Marokkaanse vrouwen, multiculturele dagactiviteiten centrum coor allochtone mannen nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Turkse dagverzorging nvt nvt nvt nvt
De Componist ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 3 nvt 3 maanden 2 maanden
Drie Ringen ZZP 4, verzorgingshuis zorg 7 6 maanden 12 maanden 9 maanden
Drie Ringen ZZP 6 3 6 maanden 12 maanden 9 maanden
't Huis aan de Vecht Logeren in verzorgingshuis wisselende wachtijden      
t Huis aan de Vecht Eerstelijns verblijf laag complexe zorg wisselende wachtijden      
't Huis aan de Vecht ZZP 4, verzorgingshuis zorg 4 1 maand 9 maanden 6 maanden
't Huis aan de Vecht ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 18 wisselende wachttijden wisselende wachttijden wisselende wachttijden
Ingelanden ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek wisselende wachtijden      
Ingelanden ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 9 2 maanden 6 maanden 3 maanden
Ingelanden Niet aangeboren hersenletsel wisselende wachtijden      
Isselwaerde ZZP 5+7, verpleeghuis Psychogeriatrie 18 10 maanden 18 maanden 14 maanden
Isselwaerde Logeren in verpleeghuis 0 1 maand 3 maanden 2 maanden
Isselwaerde Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
Koningsbruggen ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 6 3 maanden 9 maanden 6 maanden
Koningsbruggen Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
Mariënstein Hospice nvt nvt nvt nvt
Mariënstein ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 18 10 maanden 18 maanden 14 maanden
Mariënstein ZZP 4, verzorgingshuis zorg 18 10 maanden 18 maanden 14 maanden
Marienstein Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt 3 maanden in overleg
De Schutse ZP 6 somatiek verpleeghuis 4 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Schutse ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 4 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Schutse Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
Voorhoeve ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 11 1 maand 3 maanden 1,5 maanden
Voorhoeve ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 5 4 maanden 8 maanden 6 maanden
Voorhoeve Crisis nvt nvt nvt nvt
Voorveldse Hof ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 30 3 maanden 6 maanden 4,5 maanden
De Wartburg ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 9 1 maand 6 maanden 3 maanden
De Wartburg ZZP 4, verzorgingshuis zorg 15 3 maanden 6 maanden 5 maanden
Zorghotel De Wartburg Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt 3 maanden in overleg
Zorghotel Domstate Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Extramurale (thuis) zorg
           
Gemeente Lopik Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Lopik Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Ijsselstein Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente IJsselstein Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt

 

Verpleging en verzorging uitleg termen
4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging