Therapie zonder verblijf

De therapeuten van AxionContinu zijn specialisten in het behandelen van ouderen met meerdere gezondheidsproblemen. Hieronder vindt u een overzicht van onze therapeuten / behandelaren.

Naast deze therapeuten / behandelaren bieden wij ook een Specialist Ouderengeneeskunde, Maatschappelijk Werk, Psycholoog, Activiteitentherapeut, en uiteraard het Verpleegkundig/verzorgend team. Meer informatie hierover volgt.

In onze volgende locaties worden de eerste lijnsbehandelingen / therapie zonder verblijf gegeven:

Therapie zonder verblijf kan ook bij u aan huis gegeven worden, behalve Creatieve Therapie.

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding en diëten. Zij levert een bijdrage aan het verminderen van problemen die met voeding samengaan. De diëtist inventariseert uw klachten en stelt aan de hand daarvan samen met u een dieetadvies op. Zij begeleidt u bij het volgen van het dieet en geeft praktische tips en ideeën voor het inpassen van een dieet in uw dagelijks leven.

Gaat u voor het eerst naar onze diëtist? Klik dan hier  voor extra informatie.

De ergotherapeut begeleidt u, als u ten gevolge van een ziekte of aandoening bepaalde dagelijkse handelingen niet meer goed kunt uitvoeren en u deze situatie wilt verbeteren. U kunt hierbij denken aan aankleden, opstaan, eten, boodschappen doen, koken, schrijven, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of het uitoefenen van hobby’s. Deze begeleiding vindt over het algemeen bij u thuis plaats.

De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u deze activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan oppakken. Indien nodig leert u handelingen op een andere manier uit te voeren, wordt uw omgeving aangepast of gaat u gebruik maken van een hulpmiddel. Ook kan de ergotherapeut de mensen in uw omgeving advies geven, over hoe zij u kunnen ondersteunen.

Bent u geen cliënt van ons? Ook dan bieden wij ergotherapie aan.

Gaat u voor het eerst naar onze ergotherapeut? Klik dan hier voor extra informatie.

 

De fysiotherapeut weet alles van 'de mens in beweging'.
Als gevolg van een ziekte of aandoening kunnen er problemen ontstaan in het bewegen. De fysiotherapeut behandelt en ondersteunt u om toename van klachten te voorkomen.
Op basis van uw klachten, mogelijkheden en wensen, stelt de fysiotherapeut een behandelplan op.
Daarnaast maakt het geven van voorlichting en advies onderdeel uit van de behandeling.

Gaat u voor het eerst naar onze fysiotherapeut? Klik dan hier voor extra informatie.

De logopedist begeleidt cliënten met problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, kauwen en slikken.
De behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op duidelijk verstaanbaar spreken of het verminderen van uw schorre of hese stem. Als u taalproblemen heeft, kan de behandeling zich richten op het vinden van de juiste woorden. En als u moeite heeft met kauwen en slikken op het voorkomen van verslikken. Ook kan de logopedist u adviseren als u moeite heeft anderen te verstaan.

Gaat u voor het eerst naar onze logopedist? Klik dan hier voor extra informatie.

Logopedie bij afasie
Onze logopedist Linda Thiadens werkte mee aan een item over logopedie bij afasie, voor het programma LifestyleXperience Plus van RTL4. Ook werd er een artikel in de zorgspecial Patiënt Centraal van de Telegraaf geplaatst.
 
Klik hier om het artikel te lezen.
 
Hier kunt u de video zien.

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij kunst als middel wordt gebruikt om gevoelens en ervaringen uit te drukken of te verwerken. Voor deze vorm van therapie hoeft men geen ervaring te hebben met tekenen, schilderen of boetseren.

Het creatieve proces staat bij deze therapie centraal, het gaat niet om het eindresultaat. De wisselwerking die optreedt tussen de cliënt, het werk en de therapeut vormt de basis van de therapie. Het gemaakte werk kan aanleiding geven tot gesprek en als woorden tekort komen, ondersteunt het de communicatie.

Voor niet gecontracteerde therapie en bij het niet tijdig annuleren van therapie worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.
Het kan zijn dat slechts een deel van uw therapie door de verzekeraar vergoedt wordt. De overige therapie wordt dan bij u in rekening gebracht.  Het tarief dat gehanteerd wordt is dan in overeenstemming met de prijsafspraken die gemaakt zijn met de zorgverzekeraar.

 Fysiotherapie

 Bedrag

 Intake en onderzoek na screening

 € 30,00

 Intake en onderzoek na verwijzing

 € 30,00

 Reguliere zitting fysiotherapie

 € 30,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 20,00

 Ergotherapie

 

 Ergotherapie tarief per kwartier

 € 15,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 20,00

 Logopedie

 

 Reguliere zitting

 € 30,00

 Specifieke behandeling afasie

 € 60,00

 Toeslag behandeling/ consult aan huis

 € 20,00

 Diëtist

 

 Diëtist tarief per kwartier

 € 15,00

 Toeslag behandeling/consult aan huis

 € 20,00

 Creatieve therapie

 

 Intake

 

 Reguliere zitting

 

Omdat er tijd voor u is gereserveerd, verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken af te zeggen. Als u verhinderd bent, neem dan minstens 24 uur voor de behandeltijd contact met ons op. Bij niet tijdig of geheel niet afgezegde afspraken, zijn wij helaas verplicht de behandeling bij u in rekening te brengen. Dit geldt voor iedere vorm van verhindering, ook als er sprake is van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Continuïteit is van groot belang voor een succesvolle behandeling. Het is dan ook belangrijk dat u zo min mogelijk behandelingen mist. Als u gedurende de periode van de therapie geregeld afspraken afzegt,  zal uw therapeut hierover met u in gesprek gaan.

 

De  betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut . Betaling voor de behandeling geschiedt binnen dertig dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim op en staat het de organisatie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Wij vinden het belangrijk dat u uw ervaringen over de behandeling met ons deelt.  Qualizorg voert een tevredenheidsonderzoek voor ons uit. Na afloop van de behandeling ontvangt u van Qualizorg een enquête via de mail

Heeft u complimenten, suggesties of klachten? Klik dan hier voor meer informatie.