Privacyreglement / Cookies

Privacy reglement AxionContinu
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Deze wet verplicht instellingen om de gegevensverwerking aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Om de privacy van de klant te waarborgen heeft AxionContinu een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op alle diensten van AxionContinu.  

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de zorg of dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AxionContinu. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AxionContinu. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacyreglement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Voorts worden gegevens vastgelegd, die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Na het beëindigen van de zorgverlening worden de financiële gegevens na zeven jaar en de medische gegevens na vijftien jaar vernietigd.

Verstrekken van gegevens
Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan AxionContinu informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het CIZ, de huisarts of een specialist.
Bovendien mogen op aanvraag (anonieme) gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Rechten klant
Als klant heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Dit geldt ook voor uw wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld wanneer een cliënt wilsonbekwaam is. Bent u van mening dat wij het privacyreglement niet nakomen, dan kunt u een klacht indienen.

Cookies
Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacyreglement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacyreglement, kunt u contact met ons opnemen:
Afdeling Communicatie
t: 030 - 282 22 08
e: communicatie@axioncontinu.nl